Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 2 24
11 Soru-Yanıt 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda mikrobiyolojisinin geçmişi
2 Gıdalar ve mikroorganizmalar
3 Mikrobiyal bulaşma kaynakları
4 Gıdalarda Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen Faktörler
5 Gıda Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıklar
6 Gıdaların kontaminasyonu ve Gıdaların korunmasında dikkat edilmesi gereken kurallar
7 Indikatör mikroorganizmalar
8 Gıdalarda mikroorganizmaların yararlı kullanımları
9 Mikroorganizmalar tarafından üretilen gıdalar ve enzimler; Starter kültürler
10 ARA SINAV
11 Mikrobiyal kaynaklı gıda koruyucuları
12 Mikrobiyal kökenli gıda katkı maddeleri ve enzimler
13 Moleküler çalışmaların mikroorganizmaların teşhisindeki rolü
14 Mikrobiyal tesbit, Gıdaların kalite ve güvenliği
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459742 Gıda Mikrobiyoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir
2 1459740 Gıda Mikrobiyoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir
3 1459741 Gıda Mikrobiyoloji eğitimi ile ilgili kavramları öğrencilere uygulamalar ve modeller üzerinde anlatabilir
4 1459743 Gıda Mikrobiyoloji konusunda çeşitli ders anlatım tekniklerini kullanır ve geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 4
2 4 3
3 3
4 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek