Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG323 Gıda Mikrobiyolojisi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı, öğrencilere gıda mikrobiyolojisinde temel konuları öğretmek ve gıda- mikroorganizma ilişkileriyle birlikte gıdaların korunması ve saklanması, hijyen gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet Hilmi ÇON

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Adams, M.R. and Moss, M.O. 2008, Food Microbiology, Third Edition, Royal Society of Chemistry. 2-Frazier,W.C.; Westhoff,D.C., 1978, Food Microbiology, Mc Graw – Hill, Inc,NY. 3-Ray, B. and Bhunia,A., 2008, Fundamental Food Microbiology,Fourth Edition, CRC Press. 4-Akçelik, M.; Ayhan,K.,Çakır,İ. ve ark. 2000, Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları, Armoni Matbaacılık Ltd.Şti. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Gıdalar ve mikroorganizmalar; mikrobiyal bulaşma kaynakları; gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler ; indikatör mikroorganizmalar; gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar; gıdaların korunması ve saklanmas; gıda güvenliği ve HACCP.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 1 12
11 Soru-Yanıt 12 1 12
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda mikrobiyolojisinin geçmişi
2 Gıdalar ve mikroorganizmalar
3 Mikrobiyal bulaşma kaynakları
4 Gıdalarda Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen Faktörler
5 Gıda Kaynaklı Mikrobiyal Hastalıklar
6 Gıdaların kontaminasyonu ve Gıdaların korunmasında dikkat edilmesi gereken kurallar
7 Indikatör mikroorganizmalar
8 Gıdalarda mikroorganizmaların yararlı kullanımları
9 Mikroorganizmalar tarafından üretilen gıdalar ve enzimler; Starter kültürler
10 ARA SINAV
11 Mikrobiyal kaynaklı gıda koruyucuları
12 Mikrobiyal kökenli gıda katkı maddeleri ve enzimler
13 Moleküler çalışmaların mikroorganizmaların teşhisindeki rolü
14 Mikrobiyal tesbit, Gıdaların kalite ve güvenliği
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
41282 1235291 Gıda Mikrobiyoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir
41286 1235289 1. Gıda Mikrobiyoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir
41287 1235290 Gıda Mikrobiyoloji eğitimi ile ilgili kavramları öğrencilere uygulamalar ve modeller üzerinde anlatabilir
41297 1235292 Gıda Mikrobiyoloji konusunda çeşitli ders anlatım tekniklerini kullanır ve geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma