Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG325 Bitki Stres Fizyolojisi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin bitki fizyolojisini ve bitkide meydana gelen metabolitik olayları ayrıntılı olarak öğrenmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yasemin ÖZDENER KÖMPE

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bitki fizyolojisi-Taiz and zeiger (Çeviri Editörü: Prof. dr. İsmail TÜRKAN) Bİitki Fizyolojisi- Prof. Dr. Asım KADIOĞLU Plant Physiology- Frank Salisbury and Cleon W.Ross Wadsworth Publishing Company

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bitkiler ve su. Suyun özellikleri ve suyun taşınmasında etkili olaylar. Stoma hareketleri. Su ve mineral maddelerin emilimi ve taşınması. Mineral beslenme. Floemde taşınma. Fotosentez: (Işığa bağlı reaksiyonlar). Karbondioksit fiksasyon reaksiyonları. Lipit metabolizması ve sekonder maddeler. Fotomorfogenez, sıcaklığın bitki gelişimine etkileri. Büyüme ve gelişme fizyolojisi, bitki büyüme düzenleyicileri. Bitkilerde hareket. Stres fizyolojisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkiler ve su
2 Suyun özellikleri ve suyun taşınmasında etkili olaylar.
3 Stoma hareketleri.
4 Su ve mineral maddelerin emilimi ve taşınması.
5 Mineral beslenme.
6 Floemde taşınma.
7 Fotosentez: (Işığa bağlı reaksiyonlar).
8 Karbondioksit fiksasyon reaksiyonları.
9 Lipit metabolizması ve sekonder maddeler.
10 ARA SINAV
11 Fotomorfogenez, sıcaklığın bitki gelişimine etkileri.
12 Büyüme ve gelişme fizyolojisi, bitki büyüme düzenleyicileri.
13 Bitkilerde hareket.
14 Stres fizyolojisi.
15 -------
16 --------

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8070 1235284 Bitkilerde suyun taşınmasında etkili olan faktörleri öğrenir.
10203 1235286 Bitkilerde büyüme ve gelişme olaylarını düzenleyici mekanizmaları öğrenir
12894 1235288 Suyun özellikleri ve bitkiler için önemini bilir
31771 1235287 Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarını ve karbonun bağlandığı mekanizmaları öğrenir
32540 1235285 Bitkilerde bulunan mineral besin maddelerini ve eksikliklerinde ne gibi belirtilerin ortaya çıktığını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma