Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkiler ve su
2 Suyun özellikleri ve suyun taşınmasında etkili olaylar.
3 Stoma hareketleri.
4 Su ve mineral maddelerin emilimi ve taşınması.
5 Mineral beslenme.
6 Floemde taşınma.
7 Fotosentez: (Işığa bağlı reaksiyonlar).
8 Karbondioksit fiksasyon reaksiyonları.
9 Lipit metabolizması ve sekonder maddeler.
10 ARA SINAV
11 Fotomorfogenez, sıcaklığın bitki gelişimine etkileri.
12 Büyüme ve gelişme fizyolojisi, bitki büyüme düzenleyicileri.
13 Bitkilerde hareket.
14 Stres fizyolojisi.
15 -------
16 --------

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459735 Bitkilerde suyun taşınmasında etkili olan faktörleri öğrenir.
2 1459737 Bitkilerde büyüme ve gelişme olaylarını düzenleyici mekanizmaları öğrenir
3 1459739 Suyun özellikleri ve bitkiler için önemini bilir
4 1459738 Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarını ve karbonun bağlandığı mekanizmaları öğrenir
5 1459736 Bitkilerde bulunan mineral besin maddelerini ve eksikliklerinde ne gibi belirtilerin ortaya çıktığını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3
2 4 3 3
3 3 3 2 2 2
4 4 4 2
5 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek