Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG322 Biyofizik 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Öğrencilere sistem biyofiziği ve moleküler biyofizik hakkında temel bilgileri edindirmek ve moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin temelini oluşturan bilgi birikimini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Biyofizik alanındaki güncel ve popüler konular takip edilecek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Biyofizik, Ferit Pehlivan, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2015. • Biophysics: A Pysiological Approach, F. Patrick Dillon, Cambridge University Press, Cambridge, 2012. • Biyoloji ve Tıpta Fizik, Paul Davidovits, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012. • Physics of the Human Body, P. Irving Herman, Springer, Berlin, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyofiziğe giriş, hücrenin yapıtaşları, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, oksijen taşıyan proteinler, radyoaktivite ve ışın biyofiziği, ATP ve kimyasal enerji iletimi, hücre solunumu, membran yapısı, biyoelektrik potansiyeller, mekanik iş, miyozin filamenti, aktin filamenti, kas kasılmasının enerji kaynağı, canlılar ve entropi, biyolojik reaksiyonlar ve enzimlerin etki mekanizmaları, enzim kinetikleri, görme biyofiziği, işitme biyofiziği, solunum biyofiziği, dolaşım biyofiziği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 10 7 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyofiziğe giriş, temel kavramlar, canlı sistemlerin temel yapısı, atom ve moleküllerin kuantumlu yapısı, kimyasal bağlar
2 Hücre yapıtaşları, su, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, biyomoleküller
3 Oksijen taşıyan proteinler, hemoglobin ve miyoglobin örneğinde biyomoleküllerin yapı-işlev ilişkileri
4 Radyoaktivite ve ışın biyofiziği, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoizotopların özellikleri ve tıpta kullanımı, X-ışınları oluşumu ve tıpta kullanımı
5 Biyoenerjitiğe giriş, kavram ve terimler, termodinamik kuralları, enerji ve entropi, açık sistemler ve entropi, canlılarda enerji akımı
6 ATP ve kimyasal enerji iletimi, hücre metabolizmasında ATP-ADP sisteminin önemi
7 Hücre solunumu, ATP’nin mitokondride aerobik oluşum biyoenerjitiği, biyolojik işler, kimyasal iş, ozmotik iş
8 Membran yapısı, elektriksel eşdeğer devreler ve modeller, aksiyon potansiyelleri, bioelektrik potansiyeller
9 Ara Sınav
10 Mekanik iş, miyozin filamenti, aktin filamenti, kas kasılmasının enerji kaynağı
11 Bilgi kuramı ve sibernetik, canlılar ve entropi, bilgi ve entropi, Maxwell şeytanı, bilginin iletilmesi
12 Biyolojik reaksiyonlar ve enzim etki mekanizmasının moleküler esasları, enzim kinetikleri, enzim etkinliğinin düzenlenmesi
13 Görme biyofiziği, işitme biyofiziği
14 Solunum biyofiziği, dolaşım biyofiziği
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235482 Fizik yasalarının ve fiziksel yöntemlerin biyolojik sistemlere uygulanmasını öğrenir.
2 1235483 Sistem biyofiziği ve moleküler biyofizik alanında yorum yapar.
3 1235484 Işın biyofiziğini tanımlar; radyasyonun biyolojik etkileri, radyoizotopların özellikleri ve kullanımı konularını tartışır.
4 1235485 Biyoenerjetik ve kibernetik kavramlarını tanımlar.
5 1235486 Hücre solunumu, dolaşım, görme ve işitme biyofiziği hakkında ayrıntılı bilgi verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma