Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG324 Endüstriyel Biyoteknoloji 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin biyokatalizörleri, biyokimyasal reaksiyonların özelliklerini, kavramasını, biyodönüşümlerin kinetik temellerini ve biyoproseslerin incelenerek çevresel ve endüstriyel biyoteknoloji çalışmalarının kavranmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bailey, J.E., Ollis, D.F., “Biochemical Engineering Fundamentals”, McGraw Hill, (1986). Shuler, M.L., Kargi, F., Bioprocess Engineering (Basic Concepts), Prebtice-Hall, Inc., 1992, 479 pages. Atkinson, B. And Mavituna, F., 1983, Biochemical Engineering and Biotechnology Handbbok, The Nature Pres, Nort Yorkshire, England. Palmer,T., 2001, “Enzymes Biochemistry, Biotechnology, Clinical Chemistry” , Horwood Series in Chemical Science, Bodmin, England.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

çevresel ve endüstriyel biyoteknolojisinde kullanılan teknikler ve uygulamaları, gen transferleri, biyogüvenlik ve risk değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevresel ve endüstriyel biyoteknolojiye giriş Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
2 Endüstriyel sistemler biyolojisi, biyoproseslerde kullanılan substrat ve araçlar (mikroorganizmalar, enzimler, in vitro hücre ve doku kültürleri, vb.) Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
3 Biyolojik dönüşüm sistemi, endüstriyel biyokatalistler, enzimlerin endüstriyel üretim yöntemleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
4 Biyoproseslerin tanımı ve tarihsel gelişimi, Biyoteknolojik proseslerin özellikleri, çeşitli sektörlerdeki uygulamaları, biyokimyasal proseslerin kimyasal proseslere göre üstünlükleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
5 Biyodönüşümler ve biyoproses kinetiği Verim Enzimatik Dönüşümler, Biyoproseslerde transfer Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
6 Çevresel biyoteknolojisi Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
7 Biyoremediasyon, geri kazanım, biyoyakıt üretimi, temiz teknoloji vb Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
8 Ara sınav Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
9 Endüstriyel biyoteknoloji Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
10 Filtrasyon, ayırma teknikleri, flotasyon, ekstraksiyon teknikleri Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
11 Biyokütle dönüşümleri ve uygulamaları Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
12 Biyokatalizörler Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
13 Biyomineralizasyon Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma
14 Biyoteknolojinin Geleceği ve Türkiye'de ve yurt dışında uygulamalar Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma Yazılı kaynaklar ve internet ortamında çalışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235325 Çevresel Biyoteknolojinin tanımı ve önemi, bitki biyoteknolojisine giriş
2 1235323 Endüstriyel Biyoteknolojinin tanımı ve önemi, bitki biyoteknolojisine giriş
3 1235324 Biyoproseslerde transfer olaylarını kavrayabilme.
4 1235326 Biyokatalizör kavramını, hücresel faaliyetlerin kontrolünün biyokimyasal reaksiyonlardaki önemini kavrayabilme.
5 1235327 DNA’nın moleküler yapısı ve kromozomlar, replikasyon, transkripsiyon, translasyon
6 1235328 Biyoremedisyon kavramlarını kavrayabilme
7 1235322 Biyoyakıtlar konusunda kritik analitik düşünceye sahip olabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma