Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG330 Biyomühendislik 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı biyomühendislik yaklaşımlarının uygulandığı değişik alanları öğrenciye tanıtmak ve bu alanlardaki problemleri çözmek için gerekli teknik altyapıyı anlatmaktır. Ayrıca biyomühendislik çözümlerinin global ve sosyal etkisi, biyomühendislikte etik konuları da tartışılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yard. Doç. Dr. Hilal Ay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Bioengineering in Cell and Tissue Research, Gerhard M. Artmann, Shu Chien, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008. • Systems Biomechanics of the Cell, Ivan V. Maly, Springer, 2013. • Biochemical Engineering and Biotechnology Handbook, B. Atkinson, F. Mavituna, Stockton Press, MacMillan Publishers, 1991. • Encyclopedia of Bioprocess Technology, M.W. Flickinger, S.M. Drew, John Wiley&sons, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyomühendisliğin tanımı, çalışma alanları, yararlandığı bilim dalları; Biyomühendisliğin mevcut durumu ve geleceği; Mühendislik ve biyolojik yaklaşımların biyoteknolojik problemlerin çözümünde kullanılması; Biyomühendislikte etik kavramı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 3 36
11 Soru-Yanıt 11 3 33

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyomühendisliğe Genel Bakış
2 Canlılarda Hücresel ve Moleküler Yapılar
3 Kütle Korunumu, Dönüşüm ve Kinetik
4 Biyoenerjetik
5 Biyoteknolojide Uygulama ve Tasarım
6 Hücresel Teknolojiler
7 Tıp Mühendisliği
8 Akışkanlar Mekaniği
9 Vize sınavı
10 Biyomekanik ve Biyomateryaller
11 Farmakokinetik
12 İnvasiv olmayan sinyal işleme
13 Biyomühendislikte etik
14 Genel tekrar
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239985 Biyomühendislik alanı ile ilgili teorik altyapıyı açıklayabilecek.
2 1239986 Biyomühendislik uygulama alanlarını ayırt edebilecek.
3 1239987 Biyomühendislikte tasarım prensiplerini tanımlayabilecek.
4 1239988 Biyomühendislik teknikleri ile ilgili çözülebilecek problemleri tanımlayabilecek.
5 1239989 Biyomühendislikte etik problemleri tartışabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma