Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG336 Biyopsikoloji 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Öğrencilere davranışların biyolojik temeli, beynin nöroanatomisi ve işlevi, duygu, motivasyon, bellek kavramları ve psikiyatrik hastalıklar konusunda bilgi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Temel Biyolojik Psikoloji, Jim Barnes, Nobel akademik Yayıncılık, 2014. • Principles of Biopsychology, Simon Green, Taylor Francis Group, 2001. • Essential Biological Psychology, Jim Barnes, SAGE Publications, 2013. • Fizyolojik Psikoloji, Davranışın Nörolojik Temelleri, N.C. Carlson, Nobel Yayınları, Ankara, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyopsikolojiye giriş, sinirsel gelişim, nöronlar, endokrin sistem ve iletişim, nöroanatomi ve sinir sistemi, biyopsikoloji ve sinirbilimsel yöntemler, psikofarmakoloji, hayvanlarda öğrenme, ilaçlar ve davranış, algısal sistemler, motor davranışlar ve kontrol, sinirsel esneklik ve bellek, homeostazisin sinirsel düzenlenmesi, duygu ve motivasyon

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyopsikolojiye giriş
2 Sinirsel gelişim
3 Nöronlar, endokrin sistem ve sinyal iletimi
4 Nöroanatomi ve sinir sistemi
5 Biyopsikoloji ve sinirbilimsel yöntemler
6 Psikofarmakoloji
7 Hayvanlarda öğrenme
8 İlaçlar ve davranış
9 Ara sınav
10 Algısal sistemler
11 Motor davranışlar ve kontrol
12 Sinirsel esneklik ve bellek
13 Homeostazisin sinirsel düzenlenmesi
14 Duygu ve motivasyon
15 Final sınavı
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236905 Biyopsikoloji kavramını tanımlar.
2 1236906 Periferal ve otonom sinir sistemlerinin gelişimini açıklar.
3 1236907 Hormonların davranışlar üzerine etkisini tartışır.
4 1236908 Biyopsikoloji alanında kullanılan yöntemleri detaylı olarak açıklar.
5 1236909 İlaçların davranışlar üzerine etkilerini açıklar.
6 1236910 Hayvanlarda öğrenme sürecini açıklayan modelleri tanımlar.
7 1236911 Motor davranışlar ve algısal sistemler arasındaki etkileşimi tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma