Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG338 Adli Biyoloji 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Günümüzde adli bilimlerin geniş yelpazesi içinde birçok ceza ve medeni hukuk ile ilgili olayların çözümünde DNA bilgisi kullanılmaktadır. Bu dersin amacı DNA?ya ulaşma teknikleri, DNA verilerinin elde edilmesi ve kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerek hususları öğrenciye aktarmak ve öğrencinin aktif katılımını sağlayarak ders konuları ile ilgili araştırma ve değerlendirme yapabilme becerisi oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin SAYGIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Goodwin W., Linacre A., Hadi S., An Introduction to Forensic Genetics, John Wiley ve Sons Ltd, 2007, ISBN (PB): 9780470010266 2. Saferstein R. Criminalistics, An Introduction to Forensic Science, Prentice Hall College Div; 8th edition (6/18/2003) ISBN: 0131118528 3. John M. Butler. Forensic DNA Typing: Biology and Technology Behind STR Markers, Academic Press; 2nd edition (2/22/2005), ISBN: 0121479528 4. William S. Klug, Michael R. Cummings, Concepts of Genetics, 6th Edition, Prentice Hall, 2000, ISBN: 0-13-081626-4 5. Stuart H. James, Jon J. Nordby Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques, CRC Press; 2nd edition (2/4/2005) ISBN: 0849327474

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders biyolojik materyalin delil niteliği kazanma sürecinde dikkat edilmesi gereken faktörleri kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 25 1 25
54 Ev Ödevi 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Adli Bilimler ve Biyolojik Delil
3 Deney Sonuçlarına Etki Eden Faktörler
4 DNA Bilgisinin Adli Bilimlerde Kullanımı
5 Populasyon Genetiği
6 Bitkilerin Adli Bilimlerde Kullanımı
7 Böceklerin Adli Bilimlerde Kullanımı
8 Davranış Genetiği ve Adli Bilimler
9 Ara sınav
10 GDO ve Adli Bilimler
11 Kimerizim ve Adli Bilimler
12 Adli Bilimlerde Kullanılan Yeni Lokuslar
13 Ekstraksiyon Teknikleri ve Genetik İşaretler
14 Literatür tartışması
15 Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307699 Çeşitli biyolojik materyallerin delil niteliği kazanır
2 1307700 Biyolojik testleri kavrama
3 1307701 Biyolojik materyalin nasıl delil niteliği kazanır
4 1307702 Biyolojik delillere göre kullanılacak analiz yöntemleri ve analiz sonuçları değerlendirilirken dikkat edilecek unsurlar
5 1307703 Biyolojik örnekleri incelerken dikkat edilecek etik koşullar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 3 3 3
2 4 4 3 3 3 3 3 3
3 4 5 4 4 3 3 3 4
4 5 4 4 5 3 3 4 3
5 4 4 4 5 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek