Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG423 DNA Hasarları ve Onarımı 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu ders DNA hasarlarının sebepleri ve neden olduğu aksaklıklar ve DNA hasarlarına biyolojik yanıt ve DNA hasarlarının onarım yolları hakkında teorik bilgilerin kavranması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

DNA hasarlarının tespiti ve onarımı hakkında güncel çalışmalar takip edilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Genomlar 3, T.A. Brown, Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. • DNA Repair in Cancer Therapy: molecular targets and clinical applications, Mark R. Kelley, Elsevier, Amsterdam, 2012. • Free-Radical-Induced Dna Its Repair: A Chemical Perspective, Clemens von Sonntag, Springer, Berlin, 2006. • DNA Repair and Mutagenesis, Errol C. Friedberg, ASM Press, Washington, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

DNA hasarlarının nedenleri ve onarım mekanizmaları hakkında bilgiler verilecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DNA hasarı ve tespiti - - http://www.journalagent.com/bsbd/pdfs/BSBD-52523-REVIEW-TEKEDERELI.pdf
2 Mutasyonlar hakkında bazı temel tanımlar, tespiti ve analizi - - http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/24/536/6656.pdf
3 UV ve Alkilasyon kaynaklı baz hatalarının giderilmesi - - Fotoliyaz reaksiyonu.pptx
Sunu1.pptx
uv hasarı.pdf
4 Prokaryotlarda baz çıkarma onarımı - - BAZ ÇIKARMA ONARIMI.pptx
5 Ökaryotik baz çıkarma onarımı - - DNA Tamiri.pptx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24954209
6 Yanlış eşleşme onarımı - - https://www.jove.com/science-education/10791/mismatch-repair
7 Vize sınavı - -
8 Mutagenez ve prokaryotlarda translezyon sentezi - - https://www.nature.com/subjects/translesion-synthesis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4231548/
9 Rekombinasyonel onarım ve DNA hasarı toleransı - - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC98976/
10 Ökaryot hücrelerde DNA hasarı toleransı ve mutagenez - - https://www.rndsystems.com/resources/articles/dna-damage-response
11 DNA zincir kırıkları - - https://www.cell.com/current-biology/comments/S0960-9822(00)80005-6
12 DNA hasarına karşı transkripsiyonel cevaplar - - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5929563/
13 DNA hasarı onarımı ile ilişkili hastalıklar - - hastalıklar.pdf
14 Final sınavı - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232459 DNA hasarının türlerini tanımlayabilecek
2 1232460 DNA hasarına nelerin sebep olduğunu ve sonuçlarını tanımlayabilecek
3 1232461 DNA hasarlarının hücre tarafından nasıl algılandığını tanımlayabilecek
4 1232462 DNA hasarının onarımı için hücrede hangi mekanizmaların işlevsel olduğunu tanımlayabilecek
5 1232463 DNA hasar onarımı aksaklığının sebep olduğu hastalıkları öğrenecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 1 2 2 3 2
2 5 5 2 1 2 2 3 2
3 5 5 2 1 2 2 3 2
4 5 5 2 1 2 2 3 2
5 5 4 1 3 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek