Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG427 Tıbbi Biyoloji 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Öğrencilere tıbbi biyoloji konusunda temel düzeyde bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sezgin GÜNEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Tıbbi biyoloji ve genetik, Halil Kasap, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2017. • Tıbbi Biyoloji, Ayşe Başaran, Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık, İstanbul, 2009. • Tıpta Moleküler Genetik Uygulamaları Genel Prensipleri, Gökay Bozkurt, Çetin Algüneş, Trakya Üniversitesi, Edirne, 2000. • Tıbbi Biyoloji: Biologia Medica, Eşref Deniz, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, 1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tıbbi biyolojiye giriş, hücrenin yapısı, hücre metabolizması ve anormallikleri, insanda embriyonik gelişim, tıbbi önemi olan prokaryotik ve ökaryotik organizmalar, dokular ve organ sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
11 Soru-Yanıt 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi biyolojiye giriş
2 Hücre organelleri
3 Hücre zarından madde taşınımı
4 Hücredışı matriks
5 Sitoplazma
6 Lizozom, peroksizom ve mitokondri
7 Hücre iskeleti
8 Çekirdek ve kromatin
9 Ara sınav
10 Hücre döngüsü
11 Nükleik asitler ve ribozom
12 DNA replikasyonu ve DNA onarımı
13 Protein sentezi
14 Apoptoz ve nekroz
15 Final sınavı
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463137 Hücrenin genel özelliklerini, organellerin fiziksel, kimyasal yapısını ve görevlerini öğrenir.
2 1463138 Hücrenin ortamla ilişkisini sağlayan bağlantıları sıralayabilir.
3 1463139 Temel genetik mekanizmaları kullanarak DNA ve kromozomun yapısını tanımlar.
4 1463140 Temel Genetik Mekanizmaları kavrar.
5 1463141 DNA ve RNA'nın yapısı arasındaki farkları sıralayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2
2 5 5 3 2
3 4 3
4 4 3 3 3
5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek