Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG429 Hücre Döngüsü ve Apoptoz 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin hücre döngüsü ve apoptoz konularında ileri düzeyde bilgi edinmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Hücre döngüsü ve apoptoz konularındaki güncel gelişmeler takip edilecek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Moleküler Hücre Biyolojisi, Hasan Veysi Güneş, İstanbul Tıp Kitabevi, 2014. • Apoptosis: The Life and Death of Cells, Christopher Potten, James Wilson, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. • Ganong's Review of Medical Physiology, Kim E. Barrett, McGraw Hill Education, New York, 2016. • Medical Physiology: A Cellular and Molecular Approach, Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep, Elsevier Saunders, Philadelphia, PA, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hücre çoğalma sinyalleri, reseptörleri ve sinyal aktarım yolları, farklılaşmanın sinyalleri ve düzenlenmesi, programlı hücre ölümü (apoptoz), hücre döngüsünün kanserle ilişkisi, apoptozun ana prensipleri, apoptoz inhibitör sistemler ve kaspazlar, apoptoz indeksi ölçüm metotları

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Prokaryotik hücre
2 Ökaryotik hücre
3 Hücre döngüsü
4 Hücre döngüsünün kontrolü
5 Hücre farklılaşması
6 Hücresel sinyal yolakları
7 Apoptoz mekanizması
8 Apoptozda mitokondrinin rolü
9 Bitkisel hücrelerde apoptoz
10 Apoptozun biyolojik önemi
11 Apoptoz geçiren hücre tipleri
12 Apoptozun morfolojik özellikleri
13 Apoptozun yanlış kontrolü sonucu oluşan hastalıklar
14 Apoptoz ve nekroz arasındaki farklılıklar
15 Final sınavı
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238206 Hücre döngüsündeki kontrol noktalarını tanımlar.
2 1238207 Hücre farklılaşmasında rol oynayan mekanizmaları açıklar.
3 1238208 Hücredeki sinyal yolaklarını tanımlar.
4 1238209 Apoptoz mekanizmasını ayrıntılı olarak tanımlar.
5 1238210 Apoptoz ve kanser ilişkisini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma