Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG431 İnsan Anatomisi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin insanın anatomik özellikleri hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Her Yönüyle Anatomi, Yasin Arifoğlu, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, İstanbul, 2016. • Atlas of Human Anatomy, Frank H. Netter, Saunders Elsevier, Philadelphia, 2014. • Moore Clinically Oriented Anatomy, Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M. R. Agur, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2014. • Weir & Abrahams' Imaging Atlas of Human Anatomy, Jonathan D. Spratt, Elsevier, New York, 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan anatomisine giriş, hücreler ve dokular, iskelet sistemi, iskeleti oluşturan kemikler; kas sistemi ve kas fizyolojisi, vücudu oluşturan kaslar ve fonksiyonları; sinir sistemi ve fonksiyonları; endokrin sistem; dolaşım sistemi anatomisi; dolaşım sistemi fizyolojisi; solunum sistemi; sindirim sistemi; boşaltım ve üreme sistemi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan anatomisine giriş
2 Hücreler ve dokular
3 İskelet sistemi
4 İskeleti oluşturan kemikler
5 Kas sistemi ve kas fizyolojisi
6 Vücudu oluşturan kaslar ve fonksiyonları
7 Sinir sistemi ve fonksiyonları
8 Endokrin sistem
9 Ara sınav
10 Dolaşım sistemi anatomisi
11 Dolaşım sistemi fizyolojisi
12 Solunum sistemi
13 Sindirim sistemi
14 Boşaltım ve üreme sistemi
15 Final sınavı
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238772 Anatomik sistemler hakkında ayrıntılı olarak bilgi verir.
2 1238773 Anatomi ve fizyoloji arasında ilişki kurar.
3 1238774 Sinir sistemi ve fizyolojisi hakkında ayrıntılı olarak bilgi verir.
4 1238775 Solunum ve dolaşım sistemi arasında ilişki kurar.
5 1238776 Boşaltım ve üreme sistemlerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma