Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG433 Viroloji 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Virüslerin yapısının ve orijinlerinin tartışılması, Enfeksiyon şekilleri ve süreçlerinin incelenmesi Teşhis yöntemlerinin öğrenilmesi Konak hücrelerin virüslere karşı geliştirdiği savunma mekanizmalarının tartışılması, İnsanlarda viral enfeksiyonların temellerinin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Viroloji, Şemsettin Ustaçelebi, A. Dürdal Us, 2013., ders sunumları ve kısa ders notları Virology: Principles and application, John Carter, Vanetia Saunders, 2007 Basic Virology, Edward K. Wagner, Martinez J. Hewlett, David C. Bloom, David Camerini, 2008. Introduction to Modern Virology, N. J. Dimmock, A. J. Easton, K. N. Leppard, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Virüslerin kültüre alınması ve gözlemlenmesi, virüs yapısı, enfeksiyon süreci, bağışıklık sisteminin virüslere karşı tepki şekilleri, aşı, kemoterapi ve yaygın virüs hastalıklarınının biyolojik mekanizmalarını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Virüslerin genel özellikleri sunum 1.pptx
2 Virüslerin sınıflandırılmasına genel bakış, virüs-konak ilişkileri Sunum 2.pptx
3 Virüslerin üretilmeleri Sunum 3.pptx
4 Bakteriyofajlar BAKTERİYOFAJLAR-.pptx
5 Virüslerin sınıflandırılması virüslerin sınıflandırılması-.pptx
6 Virüs genetiği VİRÜS GENETİĞİ .pptx
7 Virüs hastalıklarında patogenez ve immünite VİRÜS HASTALIKLARINDA PATOGENEZ VE İMMÜNİTE.pptx
8 Arasınav
9 Virüs hastalıklarında patogenez ve immünite- devam VİRÜS HASTALIKLARINDA PATOGENEZ VE İMMÜNİTE.pptx
10 Virüs hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemleri Virüs hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemleri.pptx
11 Virüs hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemleri-devam Virüs hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemleri.pptx
12 Virüs hastalıklarından korunma ve tedavi VİRÜS HASTALIKLARINDAN KORUNMA VE TEDAVİ -.pptx
13 Virüs hastalıklarından korunma ve tedavi-devam VİRÜS HASTALIKLARINDAN KORUNMA VE TEDAVİ -.pptx
14 Viroidler, prionlar ve oluşturdukları enfeksiyonlar https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC346867/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235240 Virüslerle ilgili genel özelliklerin öğrenilmesi
2 1235239 Virüslerin replikasyonları
3 1235241 Virüslerin üretilmelerinde kullanılan teknikler
4 1235242 Virüslerin sınıflandırılması
5 1235238 Viral hastalıklarda patajonite ve immünite

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma