Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 0 0
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiye'de bitkisel üretime genel bakış.
2 Gıda, yem ve endüstriyel kullanım amaçlı bitkisel üretimin değerlendirilmesi. Bitkisel üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılmasında kullanılan ıslah yöntemleri.
3 Bitkisel üretim ve verimliliğin artırılmasında direkt ve tamamlayıcı faktör olarak biyoteknolojinin sunduğu fayda ve zorluklar.
4 Tarımsal araştırmalarda kullanılan biyoteknolojik yöntemler. Örnek olay incelemeleri: Temel araştırmalar, model sistemler.
5 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: Tarla bitkileri.
6 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: Bağ-bahçe bitkileri.
7 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: Bitki sağlığı.
8 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: Genetik kaynakların korunması.
9 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: İşleme ve depolama teknikleri.
10 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: Geleneksel kullanım dışı alanlar.
11 Genetiği değiştirilmiş bitkilerle üretim. Araştırma boyutu, geliştirilme yöntemleri ve kullanımları.
12 Genetiği değiştirilmiş bitkilerle üretim. Bitkisel üretim sektörüne ve ürün ticaretine etkileri.
13 Biyogüvenlik. Örnek olay incelemesi: İthalata konu olan genetiği değiştirilmiş bitkiler için yapılan işlemler.
14 Bitkisel üretimde biyoteknolojinin geleceği.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459768 Bitkisel üretimin önemi, bu alandaki fırsatlar ve sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
2 1459771 Bitkisel üretim ve verimliliğin artırılmasında biyoteknolojinin kullanım alanları konusunda bilgi ve deneyim sahibidir.
3 1459770 Biyoteknolojik yöntemlerin bitkisel üretimde çeşitliliğin artırılmasında da kullanılabileceğini bilir.
4 1459769 Biyoteknojik yöntemler kullanılarak geliştirilmiş bitkilerle yapılacak üretimin yasal ve toplumsal kabul yöntemleri ve ticareti konusunda bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 2 4 3 3 3
2 3 5 3 5 4 2 3 5
3 4 3 3 4 4 5 4 3
4 3 4 4 3 3 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek