Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG435 Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Öğrencileri bitkisel üretimin önemi konusunda bilgilendirerek, bu alandaki fırsatların değerlendirilmesi ile sorunların çözümü konularında biyoteknolojinin rolü ve kullandığı yöntemleri tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mücella Tekeoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları. Plants, Genes and Crop Biotechnology. 2003. Second Edition. 532 pp. Maarten J. Chrispeels and David E. Sadava. Jones and Bartlett Publishers. ISBN 0-7637-1586-7.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

bitkisel üretimde biyoteknolojik uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 10 1
7 Laboratuvar 8 5 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 8 2 16
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
24 Seminer 1 8 8
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiye'de bitkisel üretime genel bakış.
2 Gıda, yem ve endüstriyel kullanım amaçlı bitkisel üretimin değerlendirilmesi. Bitkisel üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılmasında kullanılan ıslah yöntemleri.
3 Bitkisel üretim ve verimliliğin artırılmasında direkt ve tamamlayıcı faktör olarak biyoteknolojinin sunduğu fayda ve zorluklar.
4 Tarımsal araştırmalarda kullanılan biyoteknolojik yöntemler. Örnek olay incelemeleri: Temel araştırmalar, model sistemler.
5 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: Tarla bitkileri.
6 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: Bağ-bahçe bitkileri.
7 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: Bitki sağlığı.
8 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: Genetik kaynakların korunması.
9 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: İşleme ve depolama teknikleri.
10 Bitkisel üretimde biyoteknoloji. Örnek olay incelemesi: Geleneksel kullanım dışı alanlar.
11 Genetiği değiştirilmiş bitkilerle üretim. Araştırma boyutu, geliştirilme yöntemleri ve kullanımları.
12 Genetiği değiştirilmiş bitkilerle üretim. Bitkisel üretim sektörüne ve ürün ticaretine etkileri.
13 Biyogüvenlik. Örnek olay incelemesi: İthalata konu olan genetiği değiştirilmiş bitkiler için yapılan işlemler.
14 Bitkisel üretimde biyoteknolojinin geleceği.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5974 1235317 Bitkisel üretimin önemi, bu alandaki fırsatlar ve sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
11353 1235321 Bitkisel üretim ve verimliliğin artırılmasında biyoteknolojinin kullanım alanları konusunda bilgi ve deneyim sahibidir.
20560 1235320 Bitkisel üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılmasında kullanılan ıslah yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
29947 1235319 Biyoteknolojik yöntemlerin bitkisel üretimde çeşitliliğin artırılmasında da kullanılabileceğini ve yöntemlerini bilir.
32729 1235318 Biyoteknojik yöntemler kullanılarak geliştirilmiş bitkilerle yapılacak üretimin yasal ve toplumsal kabul yöntemleri ve ticareti konusunda bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma