Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG439 Biyosilahlar ve Biyoterörizm 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Biyolojik silah olarak kullanılabilecek ökaryotik ve prokaryotik canlıların, virüslerin ve toksinlerin bilinmesi. Biyolojik silahların moleküler düzeyde etki mekanizmalarının öğrenilmesi ve biyolojik silahlara karşı korunma yolları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Münir TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bioterrorism and Infectious Agents: A New Dilemma for the 21st Century, I. W. Fong, 2005. Bioterrorism: A Guide For Facility Managers, Joseph F. Gustin, 2005. Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Potansiyel biyolojik silah/terör araçları ve moleküler etki mekanizmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 20 1
5 Derse Katılım 14 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
42 Seminer 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
24 Seminer 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik, kimyasal ve radyolojik potansiyel silahların genel özellikleri
2 Biyolojik silah olarak şarbon
3 Biyolojik silah olarak Yersinia pestis
4 Franersella tulorensis ve biyoterörizm
5 Melioidoz ve glanders
6 Biyolojik silah olarak çiçek virüsü
7 Biyolojik silah olarak hemorajik ateş virüsleri
8 Potansiyel biyolojik silah aracı botulinum toksini
9 Ara sınav
10 Risin ve diğer toksinlerin biyoterör aracı olarak kullanımı
11 Biyolojik silahlara karşı savunma yöntemleri
12 Biyoterörizmde kriz yönetimleri
13 Proje sunumları
14 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514287 Potansiyel biyolojik silahların neler olduğunun bilinmesi
2 1514288 Biyosilah kullanımının sonuçlarının bilinmesi
3 1514289 Biyosilahların moleküler etki mekanizmalarının ve biyosilahlara karşı genel ve moleküler savunma yollarının bilinmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 1 2 3 1 2
2 2 2 3 3 3 3 2 3
3 5 5 4 2 4 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek