Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG424 Sitogenetik 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Öğrencilere kromozom yapısı ve analiz yöntemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Sitogenetik, Mehmet Topaktaş, Eyyüp Rencüzoğulları, Nobel, Ankara, 2010. • Molecular Biology of the Gene, James D. Watson, Pearson Benjamin Cummings, San Francisco, CA, 2004. • Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri ve Gözlemler, Şahabettin Elçi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 1994. • Medikal Sitogenetik, Bekir Sıtkı Şaylı, Yargıçoğlu Yayınevi, Ankara, 1986.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kromozomların morfolojik özellikleri, kromozomları adlandırma sistemi, kromozomların terminolojisi, kromozomların analiz yöntemleri, kromozom bantlama yöntemleri, karyotipleme, görüntüleme sistemleri, kromozom düzensizlikleri, otozomal kromozomlar ve hastalıklarla ilişkileri, kromozom ayrılmasının moleküler mekanizması, moleküler sitogenetikte kullanılan yöntemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 0 1
5 Derse Katılım 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kromozomların morfolojik özellikleri https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_Biology_(Kimball)/Unit_07%3A_The_Genetic_consequences_of_Meiosis/7.1%3A_Chromosomes
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Online_Open_Genetics_(Nickle_and_Barrette-Ng)/02%3A_Chromosomes%2C_Mitosis%2C_and_Meiosis/2.1%3A_DNA_is_Packaged_into_Chromatin
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Ancillary_Materials/Laboratory_Experiments/General_Biology_Labs/Bio-OER_(CUNY)/08%3A_Cell_Division/8.3%3A_Chromosomes_and_Karyotypes
2 Kromozomları adlandırma sistemleri https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4419-1688-4_3
3 Kromozomların terminolojisi http://www.thd.org.tr/thdData/Books/723/genetik-terimler-sozlugu.pdf
4 Kromozomları analiz yöntemleri Chapter14.pdf
5 Kromozom bantlama yöntemleri bandmethods.pdf
6 Karyotipleme https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Online_Open_Genetics_(Nickle_and_Barrette-Ng)/02%3A_Chromosomes%2C_Mitosis%2C_and_Meiosis/2.5%3A_Karyotypes_Describe_Chromosome_Number_and_Structure
7 Ara sınav
8 Görüntüleme sistemleri
9 Kromozom düzensizlikleri https://bio.libretexts.org/Courses/University_of_Arkansas_Little_Rock/BIOL3300_Genetics/4%3A_Mutation_and_variation/4.1%3A__Changes_in_Chromosome_Number
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_Biology_(Kimball)/Unit_07%3A_The_Genetic_consequences_of_Meiosis/7.4%3A_Polyploidy
10 Cinsiyet kromozom düzensizlikleri https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_Biology_(Kimball)/Unit_07%3A_The_Genetic_consequences_of_Meiosis/7.6%3A_Sex_Chromosomes
11 Otozomal kromozomların hastalıklarla ilişkisi https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_General_Biology_(OpenStax)/3%3A_Genetics/13%3A_Modern_Understandings_of_Inheritance/13.2%3A_Chromosomal_Basis_of_Inherited_Disorders
12 Kromozom ayrılmasının moleküler mekanizması
13 Moleküler sitogenetikte kullanılan yöntemler
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237106 Kromozomların yapısını ayrıntılı olarak tanımlar.
2 1237107 Kromozomları adlandırmak için kullanılan terminolojiyi öğrenir.
3 1237108 Kromozomların karyotip analizini yapar.
4 1237109 Kromozom analizinde kullanılan modern görüntüleme tekniklerini açıklar.
5 1237110 Moleküler sitogenetikte kullanılan analiz yöntemlerini ayrıntılı olarak açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 3 2 2 2 2
2 4 4 2 2 2 2 2 2
3 4 4 2 2 2 2 2 2
4 5 5 2 4 4 2 3 2
5 5 5 2 4 4 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek