Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG426 Mikrobiyal Ekoloji 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Öğrencilere mikroorganizmaların çeşitli habitatlarla olan etkileşimleri ve besin döngülerine katkıları, mikrobiyal simbiyozlar ve doğada mikrobiyal aktivitelerin ölçümü hakkında bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Saygın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Mikrobiyal ekoloji ile ilgili güncel ve popüler konular takip edilecek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Mikroorganizmaların Biyolojisi, Michael T. Madigan, John M. Martinko, Palme Yayıncılık, Ankara, 2017. • Freshwater Microbiology, David C. Sigee, John Wiley ve Sons, Ltd, Chichester, West Sussex, 2005. • Microbiology: An Introduction, Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case, Benjamin Cummings, San Francisco, CA, 2010. • Microbiology: Concepts and Applications, Michael J.Pelczar, E.C.S.Chan, Noel R.Krieg, McGraw-Hill, New York, 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikrobiyal ekolojiye giriş, mikrobiyal çevre, karasal habitatlar, sucul habitatlar, besin döngüleri, biyo-yıkım ve biyo-iyileştirme, mikroorganizmalar arasındaki simbiyozlar, mikrobiyal habitat olarak bitkiler, mikrobiyal habitat olarak memeliler, mikrobiyal habitat olarak omurgasızlar, mikrobiyal toplulukların kültüre bağımlı analizi, mikrobiyal toplulukların moleküler analizi, doğadaki mikrobiyal aktivitelerin ölçümü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyal Ekolojiye Giriş 1. Hafta.docx
2 Mikrobiyal Çevre 2. Hafta.docx
3 Karasal Çevreler 3. Hafta.docx
4 Sucul Çevreler 4. Hafta.docx
5 Besin Döngüleri 5. Hafta.docx
6 Biyo-yıkım ve Biyo-iyileştirme 6. Hafta.docx
7 Mikroorganizmalar Arasındaki Simbiyozlar, Mikrobiyal Habitat Olarak Bitkiler 7. Hafta.docx
7. Hafta (2).pdf
8 Mikrobiyal Habitat Olarak Memeliler 8. Hafta.pdf
9 Ara Sınav
10 Mikrobiyal Habitat Olarak Böcekler 10. Hafta.pdf
11 Mikrobiyal Habitat Olarak Sucul Omurgasızlar 11. Hafta.pdf
12 Mikrobiyal Habitatların Kültüre Bağlı Analizi 12. Hafta.docx
13 Mikrobiyal Habitatların Moleküler Analizleri - Doğadaki Mikrobiyal Aktivitelerin Ölçümü 13. Hafta.pdf
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459429 Mikroorganizmaların yaşadığı farklı habitatları tanımlar.
2 1459430 Mikroorganizma-çevre etkileşimini ve mikroorganizmaların besin döngülerine katkılarını detaylı olarak anlatır.
3 1459431 Mikroorganizmaların biyo-yıkım ve biyo-iyileştirme süreçlerinde kullanımı konusunda bilgi verir.
4 1459432 Mikroorganizmaların memelilerle etkileşimini örneklerle açıklar.
5 1459433 Mikroorganizmaların böceklerle etkileşimini örneklerle açıklar.
6 1459434 Mikroorganizmaların sucul omurgasızlarla etkileşimini örneklerle anlatır.
7 1459435 Mikroorganizmaların kültüre bağımlı olarak analiz yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi verir.
8 1459436 Mikroorganizmaların moleküler yöntemlerle analizini örneklerle açıklar.
9 1459437 Doğadaki mikrobiyal aktivitelerin ölçümünü tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 4 3 4
2 4 4 3 3 4 4 3 4
3 4 3 4 3 4 4 3 4
4 4 4 3 3 3 4 3 4
5 4 4 4 3 3 4 3 4
6 4 4 3 3 3 4 3 4
7 4 3 3 3 3 4 3 4
8 4 4 3 3 3 4 3 4
9 4 4 3 3 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek