Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG426 Mikrobiyal Ekoloji 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Öğrencilere mikroorganizmaların çeşitli habitatlarla olan etkileşimleri ve besin döngülerine katkıları, mikrobiyal simbiyozlar ve doğada mikrobiyal aktivitelerin ölçümü hakkında bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Saygın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Mikrobiyal ekoloji ile ilgili güncel ve popüler konular takip edilecek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Mikroorganizmaların Biyolojisi, Michael T. Madigan, John M. Martinko, Palme Yayıncılık, Ankara, 2017. • Freshwater Microbiology, David C. Sigee, John Wiley ve Sons, Ltd, Chichester, West Sussex, 2005. • Microbiology: An Introduction, Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case, Benjamin Cummings, San Francisco, CA, 2010. • Microbiology: Concepts and Applications, Michael J.Pelczar, E.C.S.Chan, Noel R.Krieg, McGraw-Hill, New York, 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikrobiyal ekolojiye giriş, mikrobiyal çevre, karasal habitatlar, sucul habitatlar, besin döngüleri, biyo-yıkım ve biyo-iyileştirme, mikroorganizmalar arasındaki simbiyozlar, mikrobiyal habitat olarak bitkiler, mikrobiyal habitat olarak memeliler, mikrobiyal habitat olarak omurgasızlar, mikrobiyal toplulukların kültüre bağımlı analizi, mikrobiyal toplulukların moleküler analizi, doğadaki mikrobiyal aktivitelerin ölçümü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyal Ekolojiye Giriş
2 Mikrobiyal Çevre
3 Karasal Habitatlar
4 Sucul Habitatlar
5 Besin Döngüleri
6 Biyo-yıkım ve Biyo-iyileştirme
7 Mikroorganizmalar Arasındaki Simbiyozlar, Mikrobiyal Habitat Olarak Bitkiler
8 Mikrobiyal Habitat Olarak Memeliler
9 Ara Sınav
10 Mikrobiyal Habitat Olarak Böcekler
11 Mikrobiyal Habitat Olarak Sucul Omurgasızlar
12 Mikrobiyal Habitatların Kültüre Bağlı Analizi
13 Mikrobiyal Habitatların Moleküler Analizleri
14 Doğadaki Mikrobiyal Aktivitelerin Ölçümü
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234976 Mikroorganizmaların yaşadığı farklı habitatları tanımlar.
2 1234977 Mikroorganizma-çevre etkileşimini ve mikroorganizmaların besin döngülerine katkılarını detaylı olarak anlatır.
3 1234978 Mikroorganizmaların biyo-yıkım ve biyo-iyileştirme süreçlerinde kullanımı konusunda bilgi verir.
4 1234979 Mikroorganizmaların memelilerle etkileşimini örneklerle açıklar.
5 1234980 Mikroorganizmaların böceklerle etkileşimini örneklerle açıklar.
6 1234981 Mikroorganizmaların sucul omurgasızlarla etkileşimini örneklerle anlatır.
7 1234982 Mikroorganizmaların kültüre bağımlı olarak analiz yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi verir.
8 1234983 Mikroorganizmaların moleküler yöntemlerle analizini örneklerle açıklar.
9 1234984 Doğadaki mikrobiyal aktivitelerin ölçümünü tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 4 3 4
2 4 4 3 3 4 4 3 4
3 4 3 4 3 4 4 3 4
4 4 4 3 3 3 4 3 4
5 4 4 4 3 3 4 3 4
6 4 4 3 3 3 4 3 4
7 4 3 3 3 3 4 3 4
8 4 4 3 3 3 4 3 4
9 4 4 3 3 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek