Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG430 Mikoloji 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı, öğrencilere mikolojinin temel konularını öğretmek ve mantarların çeşitliliğinin yanı sıra bunların yaşama katkılarıyla ilgili bilgiler vermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Kubilay Yıldırım

Ön Koşul Dersleri

Mikrobiyoloji I ve Mikrobiyoloji II derslerini almış olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Webster, J. and Weber, R.W.S. 2007, Introduction to Fungi, Third Edition, Cambridge University Press,UK. 2-Carlile, M.J.; Watkinson,S.C.; Gooday,G.W., 2001. The Fungi, Academic Press, Second Edition. 3- Isaac, S., 1992, Fungal-Plant Interactions, Chapman& Hall First Edition.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fungal organizmalar ve fungal yaşam; Fungusların temel özellikleri; Fungusların sınıflandırılması; Değişik ortamlarda yaşayan funguslar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
13 Deney 1 40 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
11 Soru-Yanıt 12 2 24
22 Proje Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fungal organizmalar ve Fungal yaşam; Fungusların temel özellikleri MANTARLAR.1.ders.ppt
2 Funguslarda gelişme MANTARLAR.1.ders.ppt
3 Funguslarda üreme; Fruktifikasyon Yapıları Mantarların Ekolojik Önemi.pptx
4 Genetik varyasyon ve evrim 0104mikoloji 1.pptx
5 Fungal filogeni ve Genomik likenler.pptx
6 Fungusların sınıflandırılması _$KÜFLER.pptx
7 Mayalar MAYALAR SUNUM.pptx
8 Bitkiler üzerinde Yaşayan Funguslar MİKORİZA.pptx
9 ARA SINAV
10 kavak mantar üretimi
11 kavak mantar üretimi
12 kavak mantar üretimi
13 kavak mantar üretimi
14 FİNAL SINAVI
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235244 Mikoloji kavramıyla ilgili farklı teknikler geliştirir ve kullanır.
2 1235243 Model ve uygulamalarla mikoloji ve ilişkili kavramları açıklar.
3 1235245 Mikolojisi konusunda çeşitli ders anlatım tekniklerini kullanır ve geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 3 2 3 2 3
2 4 3 4 5 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek