Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG436 Biyoetik 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Biyoetik kavramını öğretip, tıp, çevre ve genetik alanlarında biyoetik sorunlarının neler olduğunu hakkında öğrencilerin bilgi kazanmasını sağlamak. Öğrencileri biyoetik konusunda güncel ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikler hakkında bilgindirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Talbot, Marianne. Bioethics: an introduction. Cambridge University Press, 2012. 2) Cohen, I. Glenn, and Holly Fernandez Lynch, eds. Basic Bioethics : Human subjects research regulation: Perspectives on the future. MIT Press, 2014.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoetik konusunda genel terimlerden ve Biyoetiğin tarihçesinden bahsedilecek. Tıp, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji gibi çeşitli bilim dallarındaki etik kavramlar, etik sorunlar ve bunlar hakkında çıkarılmış ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmelikler üzerine durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 0 1
5 Derse Katılım 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 1 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285260 Biyoetiğin doğasını ve amacını anlamak. Biyoteknolojinin biyoetiği nasıl açığa çıkardığını anlamak.
2 1285261 Toplumsal hafıza ve ahlak ile biyoetik arasındaki etkileşimi anlamak.
3 1285262 Yaşam süresinin arttırılması veya azaltılmasının ahlaki boyutunu incelemek.
4 1285263 Evrimin kısmen de olsa ellerimizin altında olmasını biyoetiksel yönden incelemek
5 1285264 Deney hayvanların hakları var mı? Var ise bu hakların sınırları nelerdir? sorularına yanıt bulmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 5 3 1 2
2 3 3 4 5 5 3 1 1
3 2 2 4 5 5 3 1 2
4 2 2 4 5 5 3 1 1
5 2 2 4 5 5 3 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek