Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG153 Genel Kimya Lab. I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Genel kimya dersinde verilen temel kavramlar ve teorik bilgiler kullanılarak deney yapılması, yapılan deneyin sonuçlarının değerlendirilmesi ve deneyin amacından sonucuna kadar yapılan her adımın bir rapor halinde sunulmasını ve kimya alanı ile ilgili temel bilgiler kullanılarak, genel kimya çalışmalarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK

Ön Koşul Dersleri

Genel Kimya I dersini almış veya alıyor olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Genel Kimya Laboratuvar Kılavuzu, B. Afşin, E. Erdem, N. Tınkılıç, N. Menek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun,1993. [2]Klasik Kimya Deneyleri, Kevin Hutchings,(Çevirenler: Z. Yayla, B. Çavaş, L. Çavaş, S. Türkoğuz,Palme Yayıncılık, 2006. [3] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, (Çevirenler: T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [4] Kimya, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2000. [5] Kimya Temel Kavramlar, N.K. Aras, N.K. Tunalı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, 1999. [6] Genel Kimya 1-2,R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy, Palme yayıncılık, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Saf maddelerin fiziksel özellikleri, Karışımların bileşenlerine ayrılması, Magnezyumun atom ağırlığının tayini, Stokiyometri, Bir maddenin en basit formülünün bulunması, Boyle kanunu, Gazların difüzyonu, Damıtma(Destilasyon), Çözünürlük ve saflaştırma, Alev emisyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 10 1
48 Sözlü Sınav 10 4 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
7 Laboratuvar 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel kimya laboratuvarının içeriği ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi , deney düzeneklerinin hazırlanması GENEL_KIMYA_LAB_1_HAFTA.pdf
2 Saf maddelerin fiziksel özellikleri GENEL_KIMYA_LAB_2_HAFTA.pdf
3 Karışımların bileşenlerine ayrılması GENEL_KIMYA_LAB_3_HAFTA.pdf
4 Magnezyumun atom ağırlığının tayini GENEL_KIMYA_LAB_4_HAFTA.pdf
5 Stokiyometri GENEL_KIMYA_LAB_5_HAFTA.pdf
6 Bir maddenin en basit formülünün bulunması GENEL_KIMYA_LAB_6_HAFTA.pdf
7 Boyle kanunu GENEL_KIMYA_LAB_7_HAFTA.pdf
8 Gazların difüzyonu GENEL_KIMYA_LAB_8_HAFTA.pdf
9 Arasınav
10 Damıtma (Destilasyon) GENEL_KIMYA_LAB_10_HAFTA.pdf
11 Çözünürlük ve saflaştırma GENEL_KIMYA_LAB_11_HAFTA.pdf
12 Alev emisyonu GENEL_KIMYA_LAB_12_HAFTA.pdf
13 Telafi deneyleri
14 Telafi deneyleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8306 1456116 Bazı metallerin atom ağırlığını tayin eder
10232 1456115 Karışımları destilasyon yolu ile ayırır
11574 1456112 Bir bileşiğin en basit formülünü belirler
12916 1456121 Çözünürlük farkını kullanarak karışımları bileşenlerine ayırır
19090 1456114 Laboratuvar güvenlik kurallarını bilir, laborauvar araç-gerereçlerini tanır ve deney düznekleri kurar.
21216 1456117 Gazların difüzyon hızlarının esasını bilir
26684 1456113 Reaksiyonların stokiyometrisini tanımlar
28465 1456120 Maddelerin fiziksel özelliklerini tanımlar
30797 1456118 Alev emisyonun esasını bilir ve bazı iyonları kalitatif olarak tayin eder
30989 1456111 Çoklu karışımları bileşenlerine ayırır
31838 1456119 Sabit sıcaklıkta bir gazın basıncı ile hacmi arasındaki ilişkiyi tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
8306
10232
11574 2
12916
19090 4 2
21216
26684
28465
30797
30989
31838
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek