Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU602 Güneş Enerjisinin ve Yenilenebilir Enerjinin Fizik Temelleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Başta güneş enerjisi olmak üzere diğer yenilenebilir enerejiler olan rüzgar, hidroelektrik, nükleer füzyon ve Hidrojen enerjileri ile elektrik enerjisinin depolanması için gerekli bataryaların çalışma ilkelerinin açıklanmasında klasik ve Kuantum Fiziği kanunlarının anlatılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı, Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK, Teknik Yayınevi, Ankara (2008) 2- Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk, Birsen Yayınevi 3- Enerji Tasarrufu Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Müh. Yusuf Yaman, Birsen Kitapevi 4- Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yrd. Doç. Dr. İsmet Akova, Pandora 5- Solar Energy: The Physics and Engineering of Photovoltaic Conversion, Technologies and Systems Olindo Isabella, Klaus Jäger, Arno Smets, René van Swaaij, Miro Zeman, UIT, Cambridge, England, 2016 6- Renewable Energy, Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning, Bent Sørensen Academic Press, (Fourth ed.) 2011 7- Nanophysics of Solar and Renewable Energy, Edward L. Wolf, WILEY-VCH, 2012 8- Renewable Energy Resources, John Twidell and Tony Weir, Routledge-Taylor and Francis, (Third Ed.) 2015 9- Fundamentals of Renewable Energy Processes, Aldo V. da Rosa, Academic Press (Third Ed.) 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Fizik kanunları, elektrodinamik, akışkanlar, optik. akışkanlar, kuantum mekanik, Atom ve moleküllerin ve yarı iletken materyallerin yapısı, Füzyon enerjisi, Güneş enerjisinin dönüşüm ilkelerine giriş, PN eklemler ve güneş pilleri, hidrojen enerjisi ve hidrojen eldesi, depolanması ile yakıt hücreleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 12 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 4 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 4 8 32
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 6 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuantum Fiziğine giriş
2 Temel Kuantum Mekaniğin temelleri ve çözülebilir problemler
3 İşığın atom ve molekülleri uyarması modellemeleri: Potansiyel kuyusu
4 Atomlar ve moleküller ile naddelerin temel yapı özellikleri
5 Yarı iletken maddeler ve pn eklem diyodların çalışma ilkeleri ile güneş pillerine giriş
6 Güneş pillerinin çalışma ilkeleri: PN Eklem diyodlar
7 Ara Sınav
8 Güneş Pillerinin uygulamaları: Devam
9 Hidrojen Enerjisine giriş; Hidrojen eldesi ve depolanması
10 Hidrojen yakıt hücreleri
11 Füzyon enerjisi
12 Akışkanlar Mekaniğine giriş ve temel ilkeler
13 Rüzgar Enerjisi ve Turbinler
14 Hidroelektrik enerjisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288165 Yenilenebilir enerjinin Fiziki temellerini kavrar
2 1288166 Enerji dönüşüm aygıtlarını tanır ve dönüştürme yöntemlerini öğrenir
3 1288167 Enerji kaynaklarının degerlendirilme yöntemlerini öğrenir.
4 1288168 Yenilenebilir enerji sistemlerini öğrenir
5 1288169 Enerji dönüşüm aygıtlarını geliştirme yöntemlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 3 2 3 3 3 3
2 3 4 3 4 4 4 4 3 4
3 4 3 4 4 3 4 4 2 4
4 3 4 5 4 4 2 5 4 3
5 4 2 3 3 4 3 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek