Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG222 Mesleki İngilizce II 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin bilimsel toplantılarda İngilizce'yi etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- https://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-14053993/contents - https://www.scientificamerican.com/ - https://www.newscientist.com/ - http://learnenglish.britishcouncil.org/en

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İngilizce bilimsel iletişim kurma, literatür araştırma, yayın okuma, yayın, rapor ve sunum hazırlama, araştırma projesi önerisi hazırlama, veritabanları ve web kaynaklarını kullanabilme, iş ilanlarını okuma ve değerlendirme, özgeçmiş hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 0 1
5 Derse Katılım 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel iletişim kurma
2 Literatür araştırma
3 Makale okuma
4 Makale yazma
5 Makale yazma
6 Makale yazma
7 Sunum hazırlama
8 Proje önerisi hazırlama
9 Ara sınav
10 Proje önerisi hazırlama
11 Veritabanlarını kullanma
12 İş ilanlarını okuma ve değerlendirme
13 Özgeçmiş hazırlama
14 Mülakata girme
15 Final sınavı
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238989 Bilimsel toplantılarda etkili bir biçimde iletişim kurabilir.
2 1238990 Bilimsel araştırmaları için literatür taraması yapabilir.
3 1238991 Çalışma alanı ile ilgili rapor ve sunum hazırlayabilir.
4 1238992 Moleküler biyoloji ve genetik alanında proje önerisi hazırlayabilir.
5 1238993 Akademik başvurular için özgeçmiş hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 1 2 5 5 2
2 2 2 5 3 2 5 5 2
3 2 2 3 3 4 5 5 1
4 2 2 2 3 3 5 5 1
5 2 2 2 1 2 5 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek