Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG228 Bilgisayar Programlama II 927003 2 4 3

Dersin Amacı

R programlama dili ile istatistiksel veri analizi tekniklerini uygulama becerilerinin geliştirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Emre DÜNDER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Taeger, D., & Kuhnt, S. (2014). Statistical hypothesis testing with SAS and R (pp. 219-236). USA: Wiley. - Hector, A. (2015). The new statistics with R: an introduction for biologists. Oxford University Press.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

R programlama dili ile tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiksel analiz teknikleri ile veri görselleştirme uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
9 Problem Çözümü 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 R Programlama dili ile paket indirme, çağırma ve paketleri tanıma işlemleri
2 R Programlama dili ile veri tanımı ve veri çekme işlemleri
3 R programlama dili ile frekans analizi ve tanımlayıcı istatistiksel analiz uygulamaları
4 R Programlama dili ile istatistiksel hipotez testlerine giriş
5 R Programlama dili ile normallik testleri ve grafiksel analizler
6 R Programlama dili ile Wilcoxon tek örneklem işaretli sıra testi, tek örneklem t-testi ve veri görselleştirme teknikleri
7 R programlama dili tek ve iki oran karşılaştırma testleri
8 Ara sınav
9 R programlama dili ile Mann-Whitney testi, bağımsız örneklemler t-testi ve veri görselleştirme teknikleri
10 R programlama dili ile Wilcoxon eşleştirilmiş işaretli sıra testi, eşleştirilmiş örneklemler t-testi ve veri görselleştirme teknikleri
11 R programlama dili ile tek yönlü varyans analizi, çoklu karşılaştırma ve veri görselleştirme teknikleri
12 R programlama dili ile Kruskal-Wallis testi, çoklu karşılaştırma ve veri görselleştirme teknikleri
13 R programlama dili ile tekrarlı ölçümler varyans analizi, çoklu karşılaştırma ve veri görselleştirme teknikleri
14 R programlama dili ile korelasyon-regresyon analizi ve veri görselleştirme teknikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327577 R programlama dili ile tanımlayıcı istatistiksel analiz teknikleri anlatılır.
2 1327578 R programlama dili ile normallik testleri anlatılır.
3 1327579 R programlama dili ile parametrik ve non parametrik hipotez testleri anlatılır.
4 1327581 R programlama dili ile istatistiksel testlerin otomasyona dayalı uygulama süreci öğretilir.
5 1327585 R programlama dili ile veri görselleştirme teknikleri anlatılır.
6 1327586 R programlama dili ile korelasyon-regresyon analizleri anlatılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 4 4
2 4 4 3 4 4 4 5 5
3 5 5 4 3 5 5 4 5
4 5 5 5 3 5 5 3 5
5 5 5 3 3 4 5 4 5
6 5 5 5 3 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek