Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG607 Filogenetik Sistematik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Filogenetik sistematiğin temelini, teorisini ve pratik olarak uygulamalarının kavratılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nevzat Şahin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Başıbüyük, H.H., Bardakçı, F., Belshaw, R., Quicke, D.L.J., Phylogenetic Systematics. ss. 134, Önder Matbaa, Sivas. [2] Wiley, E.O., Lieberman, B.S., Phylogenetics: Theory and Practice of Phylogenetic Systematics, Second Edition. Ss. 432, Wiley-Blackwell, New Jersey.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sistematiğe genel bakış, Temel filogenetik analizler, Moleküler yaklaşımlar, Uygun moleküler belirteçleri seçmek, Moleküler filogenetik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 14 2 28
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 20 1 20
28 Makale Kritik Etme 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sistematiğe genel bakış
2 Karakterleri tartışma
3 Karakterleri tartışma
4 Temel filogenetik analiz
5 Temel filogenetik analiz
6 Moleküler yaklaşımlar
7 Moleküler yaklaşımlar
8 Uygun moleküler belirteçleri seçme
9 Arasınav
10 Uygun moleküler belirteçleri seçme
11 Moleküler filogenetik
12 Moleküler filogenetik
13 Filogeniyi değerlendirme
14 Filogeniyi değerlendirme
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306468 Filogenetik sistematiği kavrayabilme,
2 1306469 Temel filogenetik analizlerin neler olduğunu kavrayabilme,
3 1306470 Moleküler yaklaşımları kavrayabilme,
4 1306471 Uygun moleküler belirteçleri açıklayabilme
5 1306472 Moleküler filogenetiği açıklayabilme
6 1306473 Filogenetik sonuçlarını yorumlayabilme,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70329 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 70330 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 70331 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 70332 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 70338 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 70333 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 70334 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 70335 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 70336 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 70337 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 4 3 3 4 3 3 3
2 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3
3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3
4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3
5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
6 4 4 4 5 3 4 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek