Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG605 Biyo-iyileştirme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Toprak çevresi, biyolojik iyileştirmenin avantaj ve dezavantajları, biyolojik iyileştirmeyi etkileyen faktörler, kirlilik kaynakları, kirleticilerin taşınımı ve dönüşümü, organik bileşiklerin biyolojik dönüşümü, inorganik iyon ve bileşiklerin biyolojik dönüşümü, mevcut biyolojik iyileştirme uygulamaları, biyolojik iyileştirme sistemleri ve uygulamaları, yerinde uygulamalar, katı fazın biyolojik iyileştirilmesi, bioreaktörler, seçilmiş bileşiklerin biyolojik ayrışması, hidrokarbonların biyolojik ayrışması, metallerin biyolojik ayrışması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

pdf ppt ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak çevresi, biyolojik iyileştirmenin avantaj ve dezavantajları, biyolojik iyileştirmeyi etkileyen faktörler, kirlilik kaynakları, kirleticilerin taşınımı ve dönüşümü, organik bileşiklerin biyolojik dönüşümü, inorganik iyon ve bileşiklerin biyolojik dönüşümü, mevcut biyolojik iyileştirme uygulamaları, biyolojik iyileştirme sistemleri ve uygulamaları, yerinde uygulamalar, katı fazın biyolojik iyileştirilmesi, bioreaktörler, seçilmiş bileşiklerin biyolojik ayrışması, hidrokarbonların biyolojik ayrışması, metallerin biyolojik ayrışması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
10 Tartışma 1 12 12
28 Makale Kritik Etme 1 12 12
29 Bireysel Çalışma 12 4 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik İyileştirme Sistemleri ve Uygulamaları Yok Yok
2 Mikrobiyal metyabolizma Yok Yok
3 Mikrobiyal metyabolizma Yok Yok
4 Doğal kauçuk-lastik biyosentezi ve bitki türevi lateksin fizikokimyasal özellikleri Yok Yok
5 Hidrokarbonların Biyolojik Ayrışması Yok Yok
6 Hidrokarbonların Biyolojik Ayrışması Yok Yok
7 Ara sınav Yok Yok
8 Plastiklerin parçalanması Yok Yok
9 Kompostlama Yok Yok
10 Boya giderimi Yok Yok
11 Pestisit giderimi Yok Yok
12 Ağır metal giderimi Yok Yok
13 Katı atık bertarafı Yok Yok
14 biyoremediasyon için reaktör sistemleri Yok Yok
15 Güncel makale değerlendirmesi Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327587 Biyo-iyileştirmenin tanımı ve kapsamının anlaşılması
2 1327588 Mikrobiyal metabolizma ve çevre ile ilişkisinin anlaşılması
3 1327589 Mikroorganizmaların biyolojik iyileştirmedeki rollerinin anlaşılması
4 1327590 Hidrokarbonlar, yakıtlar ve petrol ürünlerinin biyolojik iyileştirme süreçleinin anlaşılması
5 1327591 Ağır metal gideriminin anlaşılması
6 1327592 Biyopolimerlerin karakterizasyonunda kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70329 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 70330 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 70331 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 70332 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 70338 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 70333 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 70334 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 70335 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 70336 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 70337 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4
6 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek