Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG607 Biyopolimer Biyoteknolojisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, petrokimya endüstrisine dayalı polimer ve hammadde kullanımına alternatif oluşturabilecek doğal biyopolimerlerin çeşitli uygulamalarda kullanılması, biyopolimerlerin güncel avantaj ve dezavantajları hakkında detaylı bilgiler vermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biotechnology of biopolymers by: Magdy Elnashar. Published by InTech Biopolymers by: R., M. Johnson, L., Y. Mwaikambo, N. Tucker

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyopolimerleri, biyomateryalleri ve nanobiyoteknolojiyi kullanarak tutuklama; Endüstriyel bitki atığı polisakkaritler: çevre dostu olarak yeniden kullanım fırsatları; Biyokütlenin biyoplastiğe dönüştürülmesi ve çevresel etkisi; Doğal kauçuk-lastik biyosentezi ve bitki türevi lateksin fizikokimyasal özellikleri; Kitozanın karakterizasyonu ve özellikleri; Suda çözünebilir kitozanın geliştirilmesi, özellikleri ve uygulamaları; Kitin deasetilaz araştırmalarının önemi; Biyoplimerlerin teorik, deneysel ve matematiksel modelleri; Biyopolimerlerin makro ve mikro karakterizasyonu; Biyopolimerlerin biyosentezi ve biyosentez yol-izleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
10 Tartışma 1 12 12
28 Makale Kritik Etme 1 12 12
29 Bireysel Çalışma 12 4 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyopolimerleri, biyomateryalleri ve nanobiyoteknolojiyi kullanarak tutuklama Yok Yok
2 Biyopolimerleri, biyomateryalleri ve nanobiyoteknolojiyi kullanarak tutuklama Yok Yok
3 Biyokütlenin biyoplastiğe dönüştürülmesi ve çevresel etkisi Yok Yok
4 Doğal kauçuk-lastik biyosentezi ve bitki türevi lateksin fizikokimyasal özellikleri Yok Yok
5 Kitozanın karakterizasyonu ve özellikleri Yok Yok
6 Suda çözünebilir kitozanın geliştirilmesi, özellikleri ve uygulamaları Yok Yok
7 Ara sınav Yok Yok
8 Kitin deasetilaz araştırmalarının önemi Yok Yok
9 Biyoplimerlerin teorik, deneysel ve matematiksel modelleri Yok Yok
10 Endüstriyel bitki atığı polisakkaritler: çevre dostu olarak yeniden kullanım fırsatları Yok Yok
11 Biyopolimerlerin makro ve mikro karakterizasyonu Yok Yok
12 Biyopolimerlerin makro ve mikro karakterizasyonu Yok Yok
13 Biyopolimerlerin biyosentezi ve biyosentez yol-izleri Yok Yok
14 Biyopolimerlerin biyosentezi ve biyosentez yol-izleri Yok Yok
15 Güncel makale değerlendirmesi Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537707 Yaygın olarak kullanılan petrokimyaya dayalı hammadde ilgili sorunların farkına varır.
2 1537708 Alternatif hammadde kaynaklarının çeşitleri ve avantajları hakkında bilgi sahibi olur
3 1537709 Biyopolimerlerin sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi açısından sunduğu avantajları kavrar.
4 1537710 Yaygın olarak bulunun polisakkaritlerin endüstriyel kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
5 1537711 Yaygın olarak bulunun kitin ve kitin türevlerinin endüstriyel kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
6 1537712 Biyopolimerlerin karakterizasyonunda kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4
6 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek