Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG607 Biyopolimer Biyoteknolojisi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, petrokimya endüstrisine dayalı polimer ve hammadde kullanımına alternatif oluşturabilecek doğal biyopolimerlerin çeşitli uygulamalarda kullanılması, biyopolimerlerin güncel avantaj ve dezavantajları hakkında detaylı bilgiler vermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biotechnology of biopolymers by: Magdy Elnashar. Published by InTech Biopolymers by: R., M. Johnson, L., Y. Mwaikambo, N. Tucker

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyopolimerleri, biyomateryalleri ve nanobiyoteknolojiyi kullanarak tutuklama; Endüstriyel bitki atığı polisakkaritler: çevre dostu olarak yeniden kullanım fırsatları; Biyokütlenin biyoplastiğe dönüştürülmesi ve çevresel etkisi; Doğal kauçuk-lastik biyosentezi ve bitki türevi lateksin fizikokimyasal özellikleri; Kitozanın karakterizasyonu ve özellikleri; Suda çözünebilir kitozanın geliştirilmesi, özellikleri ve uygulamaları; Kitin deasetilaz araştırmalarının önemi; Biyoplimerlerin teorik, deneysel ve matematiksel modelleri; Biyopolimerlerin makro ve mikro karakterizasyonu; Biyopolimerlerin biyosentezi ve biyosentez yol-izleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
28 Makale Kritik Etme 12 4 48
29 Bireysel Çalışma 10 7 70
54 Ev Ödevi 6 6 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyopolimerleri, biyomateryalleri ve nanobiyoteknolojiyi kullanarak tutuklama
2 Biyopolimerleri, biyomateryalleri ve nanobiyoteknolojiyi kullanarak tutuklama
3 Endüstriyel bitki atığı polisakkaritler: çevre dostu olarak yeniden kullanım fırsatları
4 Biyokütlenin biyoplastiğe dönüştürülmesi ve çevresel etkisi
5 Doğal kauçuk-lastik biyosentezi ve bitki türevi lateksin fizikokimyasal özellikleri
6 Kitozanın karakterizasyonu ve özellikleri
7 Suda çözünebilir kitozanın geliştirilmesi, özellikleri ve uygulamaları
8 ARAR SINAV / ÖDEV SUNUMU
9 Kitin deasetilaz araştırmalarının önemi
10 Biyoplimerlerin teorik, deneysel ve matematiksel modelleri
11 Biyopolimerlerin makro ve mikro karakterizasyonu
12 Biyopolimerlerin makro ve mikro karakterizasyonu
13 Biyopolimerlerin biyosentezi ve biyosentez yol-izleri
14 Biyopolimerlerin biyosentezi ve biyosentez yol-izleri
15 Güncel makale değerlendirmesi
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286759 Yaygın olarak kullanılan petrokimyaya dayalı hammadde ilgili sorunların farkına varır.
2 1286760 Alternatif hammadde kaynaklarının çeşitleri ve avantajları hakkında bilgi sahibi olur
3 1286761 Biyopolimerlerin sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi açısından sunduğu avantajları kavrar.
4 1286762 Yaygın olarak bulunun polisakkaritlerin endüstriyel kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
5 1286763 Yaygın olarak bulunun kitin ve kitin türevlerinin endüstriyel kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
6 1286764 Biyopolimerlerin karakterizasyonunda kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgi sahibi olur
7 1286765 Biyopolimerlerin doğal olarak canlılar tarafından nasıl sentezlendikleri hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70329 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 70330 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 70331 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 70332 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 70338 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 70333 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 70334 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 70335 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 70336 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 70337 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4
3 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek