Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG608 Biyoyakıtlar 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılan/kullanılabilecek olan biyokütlenin özellikleri, kullanım alanları ve verimlilikleri hakkında güncel ve detaylı bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Münir TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biofuels (Advances in Biochemical Engineering/biotechnology, Vol 108) by Lisbeth Olsson (Editor) Publisher Springer. Biofuels Biotechnology Chemistry and Sustainable Development by: David M. Mousdale Biofuels for road transport a seed to wheel perspective by: Lucas Reijnders, Mark A. J. Huijbregts Biofuels Production Application and Development (Cabi). Alan Scragg Biofuels Refining and Performance by: Ahindra Nag Biofuels Securing the Planet's Future Energy Needs (Green Energy and Technology) by: Ayhan Demirbas

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoetanol ve biyoyakıt ilişkisi; Verimli biyoetanol üretimi için lignoselülozik materyallerin ön-muamelesi; Lignoselüloziklerin verimli hidrolizi için anahtar etkenler; Biyokütle kullanımı için enzim geliştirmedeki ilerlemeler ve sorunlar; Lignoselüloz hidrolizinde termosatbil enzimler; Saccharomyces cerevisiae’da pentoz kullanımı için gerçekleştirilen metabolik mühendislikler; S. cerevisiae’da etkili ksiloz fermentasyonundaki gelişmeler: Ksiloz izomeraz; S. cerevisiae ile biyoetnaol üretim prosesi; Etanologenik bakterilerin geliştirilmesi; Biyoetanol ve yüksek katma değerli ürünler için Zymomonas mobilis; Biyoetanolün diğer biyoyakıtlarla birlikte üretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoetanol ve biyoyakıt ilişkisi
2 Verimli biyoetanol üretimi için lignoselülozik materyallerin ön-muamelesi
3 Lignoselüloziklerin verimli hidrolizi için anahtar etkenler;
4 Biyokütle kullanımı için enzim geliştirmedeki ilerlemeler ve sorunlar
5 Lignoselüloz hidrolizinde termosatbil enzimler
6 Saccharomyces cerevisiae’da pentoz kullanımı için gerçekleştirilen metabolik mühendislikler
7 Saccharomyces cerevisiae’da pentoz kullanımı için gerçekleştirilen metabolik mühendislikler
8 ÖDEV/SUNUM
9 S. cerevisiae’da etkili ksiloz fermentasyonundaki gelişmeler: Ksiloz izomeraz
10 S. cerevisiae ile biyoetnaol üretim prosesi
11 Etanologenik bakterilerin geliştirilmesi
12 Biyoetanol ve yüksek katma değerli ürünler için Zymomonas mobilis
13 Biyoetanol ve yüksek katma değerli ürünler için Z. mobilis
14 Biyoetanolün diğer biyoyakıtlarla birlikte üretilmesi.
15 Güncel araştırmaların/makalelerin değerlendirmesi
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286717 Yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlarla ilgili sorunların farkına varır.
2 1286718 Alternatif enerji kaynaklarının çeşitleri ve avantajları hakkında bilgi sahibi olur
3 1286719 Biyoyakıt olarak kullanılan biyoetanolün avantajları ve sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
4 1286720 Biyoeteanol üretiminde kullanılan biyokütlenin ön-muamelesi için uygulanan koşullar hakkında bilgi sahibi olur.
5 1286721 Biyoetanol üretiminde kullanılan şeker şuruplarının içerik ve çeşitlerinin önemi hakkında bilgi sahibi olur.
6 1286722 Biyoetanol kullanımında yaygın olarak kullanılan S. cerevisiae ve Z. mobilis ile ilgili olarak gerçekleştirilen güncel araştırmalar hakkında bilgi sahibi olur.
7 1286723 Araştırma sonuçlarını yorumlayabilir ve uygun sonuçlar çıkarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70329 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 70330 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 70331 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 70332 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 70338 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 70333 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 70334 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 70335 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 70336 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 70337 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir