Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG613 Enzimlerin Etki Mekanizmaları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Enzimlerin yapısını, fonksiyonunu, aktivitelerini etkileyen faktörleri öğrenir. Enzimlerin substratlarını ürüne dönüştürme mekanizmalarını kavrar ve endüstriyel proseslere uygulayabilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Münir TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biochemistry: Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer. W. H. Freeman and Company. New York. Lehninger Principles of Biochemistry: David L. Nelson, Michael M. Cox. 5th Ed. W. H. Freeman and Company. New York

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarihçe, amino asitler, peptidler, proteinler, proteinlerin yapısal düzeyleri, enzimlerin özellikleri, enzemlerin yapısı, enzim-substrat ilişkisi, enzimatik reaksiyonların hızını etkileyen faktörler, enzimlerin kinetik özellikleri için Michaelis-Menten modeli, aktivatörler, inhibitörler ve enzim aktivasyonu, enzim sistemleri, izoenzimler, enzimatik aktivitenin düzenlenmesi, enzimlerin kullanım alanları, enzimlerin sınıflandırılması, enzim aktivite tayininde kullanılan yöntemler, enzim birimleri.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enzimlerin tarihçesi
2 Amino asitler ve peptidler
3 Proteinler ve proteinlerin yapısal düzeyleri
4 Enzimlerin özellikleri, enzim-substrat ilişkisi
5 Enzimlerin yapısı, kofaktör ve koenzim
6 Enzimler ve normal katalitik maddeler arasındaki farklar
7 Enzimatik reaksiyonların hızını etkileyen faktörler
8 Ara sınav
9 Enzimlerin kinetik özellikleri
10 Michaelis-Menten modeli
11 Aktivatörler, inhibitörler ve enzim aktivasyonu
12 Enzim sistemleri, izoenzimler,
13 Enzimatik aktivitenin düzenlenmesi,
14 Enzimlerin sınıflandırılması,
15 Enzim aktivite tayininde kullanılan yöntemler, enzim birimleri.
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286729 Amino asitlerin, peptidlerin, enzimlerin, kofaktörlerin ve koenzimlerin kimyasal yapılarını tanımlayabilme
2 1286730 Enzimler ve normal katalitik maddeler arasındaki farkları ayırt edebilme ve tanımlayabilme
3 1286731 Önemli koenzimler ve transfer ettikleri gurupları ifade edebilme
4 1286732 Enzimlerin aktivitesini etkileyen faktörleri ifade edebilme
5 1286733 Enzim kinetiğini ifade edebilme ve hesaplamaları yapabilme
6 1286734 Enzimlerde konformasyon değişikliklerini tanımlayabilme
7 1286735 Enzimlerin özgüllüğünü tanımlayabilme
8 1286736 Enzimlerin sınıflandırılmasını ifade edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70329 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 70330 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 70331 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 70332 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 70338 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 70333 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 70334 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 70335 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 70336 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 70337 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir