Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG622 Mikrobiyal Biyoteknoloji 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Endüstriyel ve biyoteknolojik uygulamalarda mikroorganizmaların ve mikroorganizma türevlerinin nasıl kullanıldıklarını kavrar, yeni proseslerin tasarımı için analitik bakış açısı kazanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Münir TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Anaerobic Biotechnology for Bioenergy Production: Principles and Applications by: Samir Khanal Wiley-Blackwell 2. Applied Microbiology (Vol. 2) (Focus on Biotechnology) by: A. Durieux, J.-P. Simon (Editors). Springer 3. Basic Biotechnology by: Colin Ratledge, Bjørn Kristiansen Edition: 3 Cambridge University Press, 4. Biotechnology by: John E. Smith, 5th Edition, Cambridge University Press

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genetik ve biyoteknoloji, endüstriyel genetik, protoplast ve hücre fizyon teknolojisi, gen mühendisliği ve potansiyel biyolojik tehlikeleri, polimeraz zincir reaksiyonu. Biyoteknolojik fotosentez. Tek hücre proteini için olan gereksinme, THP’nin kabul edilebilirliği ve toksisitesi; atıklardan, tarımsal ürünlerden, alglerden ve yüksek enerji kaynaklarından THP üretimi; bakteriler, funguslar ve mayalar ile THP üretimi. Biyoteknoloji ve sağlık sektörü, farmasötikler ve biyofarmasötikler, antibiyotikler, aşılar ve monoklanal antibodiler, gen terapisi. Mikrobiyal ekoloji, atık su ve kanalizasyon arıtması, alan doldurma teknolojisi, kompost yöntemi, biyoremidasyon, mikroplar ve jeolojik çevre. Biyoliç, Polisakkarit biyoteknolojisi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetik ve biyoteknoloji, endüstriyel genetik
2 Protoplast ve hücre fizyon teknolojisi, gen mühendisliği ve potansiyel biyolojik tehlikeleri,
3 Polimeraz zincir reaksiyonu
4 Biyoteknolojik fotosentez
5 Tek hücre proteini için olan gereksinme, THP’nin kabul edilebilirliği ve toksisitesi;
6 Atıklardan, tarımsal ürünlerden, alglerden ve yüksek enerji kaynaklarından THP üretimi; bakteriler, funguslar ve mayalar ile THP üretimi
7 Biyoteknoloji ve sağlık sektörü, farmasötikler ve biyofarmasötikler
8 Antibiyotikler, aşılar ve monoklanal antibodiler, gen terapisi
9 Ara Sınav
10 Mikrobiyal ekoloji, atık su ve kanalizasyon arıtması
11 Alan doldurma teknolojisi, kompost yöntemi
12 Biyoremidasyon (biyo-iyileştirme)
13 Mikroplar ve jeolojik çevre.
14 Biyoliç (biyo-sızdırma)
15 Polisakkarit biyoteknolojisi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286737 Genetik ve biyoteknolojik uygulamalar arasında bağlantı kurabilme, genetik çeşitliliği sağlayan yöntemleri kavrayabilme
2 1286738 Gen mühendisliği uygulamaları ve potansiyel biyolojik tehlikeleri hakkında bir bakış açısına sahip olma
3 1286739 Biyoteknolojik enerji üretimini, beslenme, sağlık ve çevre sorunlarını tanımlayabilme
4 1286740 Ekolojik açıdan mikrobiyal temelli uygulamaları tanımlayabilme ve maden işletmeciliğinde mikroorganizmaların rollerini kavrama
5 1311664 Polisakkarit biyoteknolojisi hakkında fikir yürütebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70329 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 70330 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 70331 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 70332 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 70338 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 70333 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 70334 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 70335 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 70336 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 70337 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir