Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG624 Mikroorganizmalara Gen Transfer Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Moleküler klonlamada en çok kullanılan canlılar olan mikroorganizmalara gen aktarılması için kullanılan tekniklerin anlatılacağı bu derste kompetan hücre, vektör, restriksiyon enzimleri, transformasyon ve klonları doğrulama gibi konular detayları ile incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Ausubel FM, Brent R, Kingston RE, Moore DD, Seidman JG, Struhl K (2003). Current Protocols in Molecular Biology. John Wiley & Sons. 2) Sambrook J, Russell DW (2001). Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mikroorganizmalara gen aktarımının temel prensipleri, kompetan hücre hazırlama, vektörler çeşitleri, restriksiyon enzimleri, klonlamada kullanılan diğer enzimler, transformasyon ve diğer gen aktarım yöntemleri, klonları seçme ve doğrulama teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 0 1
5 Derse Katılım 12 3 36
13 Deney 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 48 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 48 48
36 Rapor 4 4 16
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DNA hazırlığı ve analizi
2 DNA ve RNA’nın enzimatik işlenmesi I
3 DNA ve RNA’nın enzimatik işlenmesi II
4 Polimeraz Zincir Reaksiyonu
5 Plazmitler
6 Bakteriyofajlar
7 Vize sınavı
8 Rekombinat DNA kütüphaneleri
9 DNA dizilerinin Blotlama ve Hibridizasyon ile analizi
10 Hücrelere DNA aktarımı 1
11 Hücrelere DNA aktarımı 2
12 Seçme ve doğrulama teknikleri
13 Özelleşmiş uygulamalar
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300139 Gen transferi teriminin açıklayabilecek
2 1300140 Vektör, konak, kompetan ve transformasyon terimlerini açıklayabilecek
3 1300141 Gen transferi için kullanılan yöntemleri açıklayabilecek
4 1300142 Mikroorganizmaların ve genetik materyalin transfer için hazırlık sürecini açıklayabilecek
5 1300143 Klon seçimi ve doğrulaması için kullanılan yöntemleri açıklayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70329 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 70330 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 70331 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 70332 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 70338 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 70333 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 70334 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 70335 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 70336 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 70337 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 5 3 3 4 2 1 1 1
2 1 2 5 3 3 4 2 1 1 1
3 1 2 5 3 3 4 2 1 1 1
4 1 2 5 3 3 4 2 1 1 1
5 1 2 5 3 3 4 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek