Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG629 Protein Kromatografisi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Biyolojik ve endüstriyel çalışmaların önemli bir konusunu oluşturan proteinler ve enzimlerin izolasyon, saflaştırma ve karakterizasyonunda kullanılan kromatografik tekniklerin temel prensiplerini kavramak ve uygulayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Münir TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tuncer M. (2008). Protein Saflaştırma 1: Kromatogarfik Teknikler. Mersin Üniversitesi Yayınları. Yayın No:14.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Protein saflaştırmada temel prensipleri, Kromatografinin temel prensipleri, Düşük basınç sıvı kromatografisi (LPLC), Yüksek performans sıvı kromatografisi (HPLC), Jel filtrasyon kromatografisi (GFC), İyon değiş-tokuş kromatografisi (IEC), Odaklama kromatografisi (kromatofokusing), Affinite kromatografisi (AC), Hidrofobik interaksiyon kromatografisi (HIC), Ters-faz kromatografi (RPC), ince tabaka ve kâğıt kromatografisi, Protein miktar, derişim ve aktivitesini belirleyebilme becerisi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Protein saflaştırmada temel prensipleri
2 Kromatografinin temel prensipleri
3 Düşük basınç sıvı kromatografisi (LPLC)
4 Yüksek performans sıvı kromatografisi (HPLC)
5 Jel filtrasyon kromatografisi (GFC)
6 İyon değiş-tokuş kromatografisi (IEC)
7 Odaklama kromatografisi (kromatofokusing)
8 Ara Sınav / Ödev Sunumu
9 Affinite kromatografisi (AC)
10 Hidrofobik interaksiyon kromatografisi (HIC)
11 Ters-faz kromatografi (RPC)
12 İnce tabaka ve kâğıt kromatografisi,
13 Protein miktar ve derişim belirleme
14 Protein aktivitesini belirleme
15 Güncel makale değerlendirme
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286820 Biyolojik örneklerden protein izolasyonunu gerçekleştirme becerisi
2 1286821 Seyreltik protein solüsyonlarını deriştirme becerisi
3 1286822 Proteinlerin biyofiziksel özelliklerini kavrama
4 1286823 Proteinlerin biyofiziksel özelliklerine dayalı olarak proteinleri ayrıştırmada kullanılabilecek kromatografik teknikleri tasarlayabilme uygulayabilme becerisi
5 1286824 Protein miktar, derişim ve aktivitesini belirleyebilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70329 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 70330 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 70331 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 70332 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 70338 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 70333 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 70334 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 70335 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 70336 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 70337 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir