Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG630 Protein Trafiği 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bütün hücreler özel fonksiyonları gerçekleştiren proteinler içerirler. Bu proteinler hücre içinde farklı bölgelerde bulunabilir. Son araştırmalar hücre içinde proteinlerin yarısından fazlasının en az bir membrana yöneldiğini veya o membranı geçtiğini göstermektedir. Bu derste proteinlerin sentezlendikten sonraki yolculukları anlatılacaktır. Ders boyunca nasıl oluyor da proteinler hücre içinde istenilen bölgeye taşınıyor? bunu hangi mekanizmalar gerçekleştiriyor? bu trafiğin hücre ve yaşam için önemi nedir? sorularına yanıtlar aranacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Ross E. Dalbey, Gunnar von Heijne. (2002) Protein Targeting, Transport, and Translocation, Academic Press. 2) Pizarro L, Norambuena L (2014). Regulation of protein trafficking: posttranslational mechanisms and the unexplored transcriptional control. Plant science : an international journal of experimental plant biology 225:24-33

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Protein trafiğinin canlılık için önemi, Endoplazmik retikulum ve protein trafiği ilişkisi, Protein kalite kontrolü, Prokaryotlarda ve ökaryotlarda disülfit bağlarının oluşması, Mitokondriye protein trafiği, Kloroplastlara protein trafiği, Sinyal diziler, Protein trafiğinin tespiti için kullanılan yöntemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 0 1
5 Derse Katılım 12 3 36
28 Makale Kritik Etme 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 48 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 48 48
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Protein Trafiğinde kullanılan yöntemler
2 Sinyal sekanslar
3 Bakterilerde protein taşınımı
4 Bakteriyel membranlara protein eklenmesi
5 Endoplazmik retikulum membranında protein sınıflandırılması
6 Prokaryot ve Ökaryotlarda disülfid bağlarının oluşturulması
7 Vize sınavı
8 Katlanmamış protein cevabı
9 Taşıma yolaklarında protein kalite kontrolü
10 Mitokondrilere protein taşınması
11 Kloroplastlara protein taşınması ve ayrılması
12 Veziküler taşınma
13 Salgı yolakları
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299782 Protein trafiğinin temel kavramlarını açıklar
2 1299783 Membranlar ve protein trafiği arasındaki bağlantıyı açıklar
3 1299784 Farklı hücre bölümlerinde protein trafiğinin nasıl gerçekleştiğini açıklar
4 1299785 Protein trafiğinin canlılık için önemini açıklar
5 1299786 Sinyal sekansların protein trafiği için önemini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70329 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 70330 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 70331 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 70332 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 70338 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 70333 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 70334 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 70335 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 70336 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 70337 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 5 3 3 4 2 1 1 1
2 1 2 5 3 3 4 2 1 1 1
3 1 2 5 3 3 4 2 1 1 1
4 1 2 5 3 3 4 2 1 1 1
5 1 2 5 3 3 4 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek