Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG632 PZR Teknikleri ve Dizileme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

polimeraz zincir reaksiyonu ait tüm uygulama ve yöntemlerin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Kubilay Yıldırım

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ders notu

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

PCR için gerekli kimyasal ve aletlerin öğrenilmesi, PCR deney setinin kurulmasının öğrenilmesi, PCR tekniğinin moleküler, tarım,adli bilimler ve tıp alanında kullanım örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
13 Deney 1 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
7 Laboratuvar 1 20 20
13 Deney 1 30 30
20 Rapor Hazırlama 1 35 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
36 Rapor 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DNA replikasyonu
2 Transkription
3 Translation
4 temel PCR teknikleri
5 PCR kimyasalları ve cihazları
6 PCRın tıp tarım ve adli bilimlerde kullanımı
7 vize
8 DNA izolayonu
9 PCR primer dizaynı
10 PCR setup
11 jel elektroforez
12 PCR saflaştıma
13 DNA sekans analizi
14 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1697601 temel PCR teknikleri
2 1697602 PCR kimyasalları ve cihazlarını bilir
3 1697603 PCR tekniğinin tarım tıp ve adli bilimlerde kullanımı bilir
4 1697604 PCR ve gen klonlama çalışmlarının ilişkilendirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir