Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini öğrenmek, Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenmek, Araştırma raporu hazırlamayı öğrenmek, Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışları önlemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nevzat Şahin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kırbaş, D. 2017. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği, Nobel Yayınları, Ankara. Tekindağ, F.C. 2015. Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Odak Ofset Matbaacılık, Ankara. Etkili Sunumlar İçin El Kitabı, Tubitak Genel Müdürlüğü.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersle ilgili bilimsel araştırma ve bilim ile felsefe arasındaki fark ve temel kavramlar anlatılır. Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılacağı, deney desenleri, bilimsel yöntem, hipotez teori, kanun açıklanacaktır. Bir deney düzeninde bağımlı ve bağımsız değişkenler nasıl belirlendiği açıklanır. Proje nedir, nasıl hazırlanır anlatılır. Örnek proje hazırlığı ile ilgili atölye çalışması yapılır. Araştırma raporunun ne olduğu hangi kısımlardan oluştuğu ve içeriğinin nasıl yazılacağı anlatılır. Araştırma sonuçlarının nasıl sunulacağı ve savunulacağı hakkında etkili sunum yöntemleri anlatılır. Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışlar hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 9 9
10 Tartışma 5 5 25
11 Soru-Yanıt 10 2 20
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 2 2
19 Beyin Fırtınası 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
34 Okuma 5 5 25
49 Performans 2 2 4
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırma ve eğitimine toplu bakış (Temel Kavramlar)
2 Bilimsel araştırma yöntemleri
3 Hipotez, kavram, önerme, teori ve kanun
4 Bilimsel proje önerisi
5 Proje döngüsü yönetimi
6 Proje hazırlamasında mantıksal çerçeve yaklaşımının aşamaları
7 Proje hazırlamasında mantıksal çerçeve yaklaşımının aşamaları
8 Proje hazırlamasında mantıksal çerçeve yaklaşımının aşamaları
9 Proje hazırlamasında mantıksal çerçeve yaklaşımının aşamaları
10 ARASINAV
11 Proje önerisinin yazımındaki hatalar
12 Bilimsel araştırma modeli, örnekleme
13 Veri toplama, veri kaynakları, deneysel desenler
14 Tez yazımı, etkili power point slaytı hazırlama ve sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306875 Öğrenciler bilim ile ilgili temel kavram ve tanımları öğrenir.
2 1306876 Bilimsel yayınlarda etik davranışları öğrenir.
3 1306877 Bilimsel proje önerisinin nasıl yapılması gerektiğini ve önemini anlar.
4 1306878 Bilimsel araştırma sonuçlarının nasıl yazılacağını ve sunulacağını öğrenir.
5 1306879 Bilimsel yöntem ve çalışma metotlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70329 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 70330 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 70331 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 70332 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 70338 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 70333 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 70334 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 70335 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 70336 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 70337 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 3 3 5 4 3 4 5
2 5 5 4 3 3 4 4 3 5 5
3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 5
4 5 5 5 3 3 4 3 4 4 5
5 4 5 5 4 3 4 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek