Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGTM309 Özel Öğretim Yöntemleri I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Öğretim yöntem ve tekniklerinin kavratılması ve uygulanması ile ilgili becerilerin kazandırılmasıdır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD. DOÇ DR. HATİCE KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DERS NOTLARI YRD. DOÇ DR. HATİCE KARAER Ayas, A.P., Çepni, S., Akdeniz, A.R., Özmen, H., Yiğit, N. ve Ayvacı, H.Ş. 2007; Fen ve Teknoloji Öğretimi, PegemA, Ankara. Ocak, G. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri 8. Baskı . Pegem Akademi Ayas, A.P. (1997). Kimya Öğretimi Yök /Dünya Bankası

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller, İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik vb.), ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 13 13
6 Uygulama/Pratik 6 7 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alana özgü temel kavramlar ve kavramların alan öğretimiyle ilişkisi
2 Öğrenme kuramları
3 Öğrenme kuramları
4 Yapılandırmacı öğrenme teorisinin alan eğitiminde uygulanma şekilleri
5 Yapılandırmacı öğrenme teorisinin alan eğitiminde uygulanma şekilleri
6 Öğretim ilkeleri
7 Öğretim yöntem, teknik ve stratejileri
8 Öğretim yöntem, teknik ve stratejileri
9 Arasınav
10 Öğretim yöntem, teknik ve stratejileri
11 Alternatif öğrenme ve öğretme yaklaşımları
12 Alternatif öğrenme ve öğretme yaklaşımları
13 Kavram öğretimi ve bilimsel süreç beceri
14 Kavram öğretimi ve bilimsel süreç beceri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254430 Alana özgü temel kavramlar ve kavramların alan öğretimiyle ilişkisini açıklar.
2 1254431 Öğrenme-öğretme süreçlerini açıklar.
3 1254432 Konu alanında kullanacağı öğretim yöntem, teknik ve stratejilerinin özelliklerini bilir.
4 1254433 Kimya öğretim programının içeriğine uygun etkinlikler geliştirebilir.
5 1254434 Genel ve özel öğretim yöntemlerini alan öğretimine uygular ve uygulamada dikkat etmesi gerektiği noktaları bilir.
6 1254488 Etkili kavram öğretimini gerçekleştirebilmek için, anlam çözümleme tablosu, kavram haritası ve kavram ağı gibi öğretim materyallerini geliştirir.
7 1254489 İlgili öğretim programını tüm boyutuyla değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
7 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek