Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGTM310 Özel Öğretim Yöntemleri II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarına çağdaş öğretme yaklaşımlarına uygun öğrenme ortamları tasarlamada deneyim kazandırmak, farklı özel öğretim yöntemlerinin temel ilkelerini ve uygulama adımlarını anlamalarını ve bunları kimya öğretiminde uygun bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD.DOÇ.DR.HATİCE KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ayas, A. P., Çepni, S., Akdeniz, A. R., Özmen, H., Yiğit, N. ve Ayvacı, H. Ş. (2007). Fen ve Teknoloji Öğretimi, PegemA, Ankara. 2.Çepni, S. (2007). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. 3..Sönmez, V. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikroöğretim uygulamaları, yeni kimya öğretim programında tanımlanan beceriler doğrultusunda öğrencilerin kendi özel alanlarının Öğretim Programından seçecekleri bir ya da birkaç konuda ders planı hazırlamaları, sınıfta ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders vermeleri, öğrencilerin yaptıkları bu sunumların öğretim elemanı, sınıf arkadaşları ve kendisi tarafından öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
21 Rapor Sunma 7 30 1
22 Proje Hazırlama 7 30 1
29 Bireysel Çalışma 7 20 1
2 Final Sınavı 1 20 1
38 Rapor Hazırlama 5 40 1
39 Rapor Sunma 5 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
20 Rapor Hazırlama 12 3 36
21 Rapor Sunma 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikro öğretim uygulamalarının tanıtımı, ders yöntem ve tekniklerinin kısaca değerlendirilmesi ve uygulanacak yöntem ve tekniklerin ve kimya konularının seçimi
2 Seçilen yöntemin mikro öğretim uygulaması
3 Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
4 Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
5 Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
6 Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
7 Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
8 Değerlendirme ve yeni yöntemin mikro öğretim uygulaması
9 ARASINAV
10 Değerlendirilen yöntemin yeniden sunumu
11 Değerlendirilen yöntemin yeniden sunumu
12 Değerlendirilen yöntemin yeniden sunumu
13 Değerlendirilen yöntemin yeniden sunumu
14 Değerlendirilen yöntemin yeniden sunumu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254490 Öğrenciler; öğretim ilkelerini kimya öğretim programının amaçları doğrultusunda kavrar,
2 1254491 Öğrenci; alana özgü öğretim metodolojilerinin nasıl kullanılacağını açıklar,
3 1254492 Öğrenciler; konu alanına uygun yöntem, teknik ve materyalleri seçer,
4 1254493 Öğrenciler; öğretim programı için öğrenme etkinlikleri tasarlar
5 1254494 Öğrenciler, Öğretim ortamında öğretim yöntem ve tekniklerini uygular
6 1254508 .öğrenciler; Mikro öğretim uygulamalarını planlamak ve değerlendirir
7 1254509 Öğrenciler; kimya öğretimini değerlendirir,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek