Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGTM402 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri tanıtmak, öğretim teknolojilerinin kimya öğretimi sürecindeki yeri ve kullanımı hakkında bilgi vermek ve öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller ile öğretim gereçlerini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD.DOÇ.DR. HATİCE KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları, YRD.DOÇ.DR.HATİCE KARAER Demirel, Ö., Seferoğlu, S. & Yağcı, E. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara Uşun, S.(2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim ve öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramlar, Öğretim teknolojisi ve ortam düzenleme, Öğretim materyallerinin tasarlanması, hazırlanması ve seçimi , Öğretim materyallerinin sınıflandırılması ve özellikleri, Öğretim materyalleri tasarım ilkeleri, İletişim teknolojileri, kimya eğitimde bilgisayar ve internet kullanımı, Uzaktan eğitim, kimya eğitimindeki güncel eğitim yazılımları, Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 10 50 1
20 Rapor Hazırlama 10 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 25 1
41 Proje Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
20 Rapor Hazırlama 10 1 10
22 Proje Hazırlama 1 1 1
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 10 8 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramlar: Eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi, iletişim
2 Öğretim materyallerinin tasarlanması, hazırlanması ve seçimini etkileyen etmenler, öğretim ortamlarının düzenlenmesi
3 Öğretim materyallerinin tasarlanması, hazırlanması ve seçimini etkileyen etmenler, öğretim ortamlarının düzenlenmesi
4 Öğretim materyallerinin sınıflandırılması, türleri, öğretim materyallerinin avantajları, sınırlılıkları
5 Öğretim materyalleri tasarlama ilkeleri, görsel tasarım ilkeleri
6 İletişim teknolojileri, kimya eğitimde bilgisayar kullanımı ve Bilgisayar destekli öğretim
7 kimya eğitimi yazılımlarının tanıtılması
8 kimya eğitimde internet kullanımı, uzaktan eğitim
9 Ara sınav
10 Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi ve materyal değerlendirme formlarının hazırlanması
11 Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi ve materyal değerlendirme formlarının hazırlanması
12 Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi ve materyal değerlendirme formlarının hazırlanması
13 Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi ve materyal değerlendirme formlarının hazırlanması
14 Öğretim materyallerinin değerlendirilmesi ve materyal değerlendirme formlarının hazırlanması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254515 Öğretim teknoloji ile ilgili temel kavramları açıklar.
2 1254516 Öğretim ortamları için materyal ihtiyaçlarını belirler ve öğretim ortamlarını materyal kullanımına uygun hale getirir.
3 1254517 Kimya öğretiminde materyal kullanmanın gerekliliğini anlar.
4 1254518 Farklı malzemelerden yararlanarak iki ve üç boyutlu öğretim materyaller geliştirir.
5 1254519 Görsel tasarım ilkelerini bilir ve hazırladığı materyallerde bunları dikkate alır.
6 1254520 Kimya ile ilgili güncel eğitim yazılımlarını, bilgisayar ve internet tabanlı materyalleri takip eder, kullanmak için olumlu tutum geliştirir.
7 1254521 Öğretim materyallerini değerlendirme prensiplerini anlar.
8 1254522 Öğretim materyallerinin seçimini etkileyen faktörleri dikkate alır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek