Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGTM310 Özel Öğretim Yöntemleri II 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarının öğrendikleri öğretim yöntemlerini biyoloji konu ve kavramlarının öğretilmesinde uygulamalarının sağlanmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAKIŞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ayas, A.P., Çepni, S., Akdeniz, A.R., Özmen, H., Yiğit, N. ve Ayvacı, H.Ş. 2007; Fen ve Teknoloji Öğretimi, PegemA, Ankara. Karamustafaoğlu, O. ve Yaman, S. 2006; Fen Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Anı Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoloji konularının öğretilmesinde kullanılan öğretim yöntemleri, öğrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin biyoloji konularının öğretimine uygulanması, Biyoloji ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, mikro öğretim uygulamaları, Biyoloji öğretim programının değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoloji Öğretim Programının İncelenmesi 2018 BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMI.pdf
2 Biyoloji Öğretim Programının İçeriğinin ve Ders Kitaplarının İncelenmesi Biyoloji Dersi Öğretim programının İçeriği.pdf
3 Biyoloji Konuları ile İlgili Ders Planlarının Hazırlanması MEB EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLÂNLI YÜRÜTÜ LMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE.pdf
Ders Planı Şablon.doc
4 Biyoloji Konularının Öğretiminde FeTeMM Eğitimi Uygulamaları STEM Eğitimi Öğretmen El Kitabı.pdf
5 Argümantasyon Tabanlı Biyoloji Öğretimi Argümantasyon Tabanlı Biyoloji Öğretimi.pdf
6 Proje Tabanlı Biyoloji Öğretimi
7 Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Destekli Uygulamalar
8 Ara Sınav
9 Hücre Bölünmeleri Konusunda Mikroöğretim Uygulamaları
10 Hücre Organelleri Konusunda Mikroöğretim Uygulamalar
11 Ekoloji Konusunda Mikroöğretim Uygulamaları
12 Sistemler Konularında Mikroöğretim Uygulamaları
13 Genetik Konularında Mikroöğretim Uygulamaları
14 Canlıların Sınıflandırılması Konusunda Mikroöğretim Uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254230 Öğretmen adayları biyoloji konularının öğretilmesinde farklı öğretim yöntemlerini kullanabilir.
2 1254231 Öğretmen adayları Biyoloji öğretim programının içeriğini bilir.
3 1254232 Öğretmen adayları biyoloji konularının öğretiminde yapacağı etkinlikleri biyoloji öğretim programına uygun olarak düzenler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4
2 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek