Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGTM403 Okul Deneyimi 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Okul örgütü ve yönetimi ile okuldaki günlük yaşamı tanıma, eğitim ortamlarını inceleme ve ders dışı eğitim etkinliklerine katılabilme, öğretmenleri görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. M.Handan Güneş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)MEB Milli Eğitim Mevzuatı 2 Selçuk, Z. (2001). Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara 3)Demircioğlu, İ.H. (2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayınevi 4)Doğan, A. ..(2009) Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları 5)www.meb.gov.tr

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen Bilgisi öğretmen adayının sınıf içerisinde fen derisini gözlemleyerek mesleki açıdan deneyim kazanmasını sağlamak. Fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
21 Rapor Sunma 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 14 4 56
21 Rapor Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dönem planı hazırlama
2 Soru sorma alıştırmaları
3 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü
4 Öğrenci çalışmalarını değerlendirme
5 Ders kitaplarından yararlanma
6 Grup çalışmaları
7 Çalışma yapraklarının hazırlanması
8 Değerlendirme ve kayıt tutma
9 Test hazırlama, puanlama ve analiz
10 Öğretimde gösterimlerden yararlanma
11 Dersi planlama etkinliklerine katılma
12 Yetiştirilemeyen çalışmaları tamamlama
13 Yetiştirilemeyen çalışmaları tamamlama
14 Yapılan bütün çalışmaların genel olarak değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254448 Bir dersin bölümlerinde yapılacak çalışmaları sayar
2 1254449 Alanıyla ilgili planlama etkinliklerine katılır ve gerektiğinde bir dersin planını hazırlar
3 1254450 Ders kitaplarından yararlanarak bir ders planı hazırlar
4 1254451 Alanıyla ilgili işlenmiş bir üniteye dayalı olarak izleme testi geliştirir, uygular ve değerlendirir
5 1254452 Öğretimde gösterimlerden yararlanarak bir dersi uygular
6 1254453 Önceden hazırlık yaptığı bir dersin içinde öğrencilere çeşitli sorular sorar
7 1254454 Öğrencilerin yaptığı bir ödevi çeşitli ölçütlere göre değerlendirir
8 1254455 El becerisi gerektiren bir derste basit uygulamalar yaptırır
9 1254456 Öğrencilerin yapmış olduğu bir beceri eylemini değerlendirmek için ürüne veya sürece dayalı araçlar geliştirir.
10 1254457 Sınıfta gruplar oluşturabilir ve derste grup çalışmasına dayalı bir çalışmayı organize eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4
6 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5
9 5