Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGTM402 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Eğitim teknolojisinin öneminin kavranarak öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması ve materyal tasarlayarak geliştirme becerisinin kazanılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. M.Handan Güneş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)İşman, A. (2005), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. PEGEM- Sempati Yayınları. Ankara. 2)Yanpar, T. (2006), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Anı Yayıncılık. Ankara 3) Demirel, Ö., Seferoğlu, S.S. ve Yağcı, E. ,(2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pagema Yayıncılık. Ankara. 4)Atasoy, B. ,(2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Asil Yayın. Ankara. 5)Aydoğdu, M.,(2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretimi. Anı Yayıncılık. Ankara. 6)Demirel, Ö.,(2006). Eğitimde Yeni Yönelimler. Pagema Yayıncılık. Ankara. 7) Gabel, D. L.,(1994). Handbook Of Research On Science Teaching And Learning, Macmillan, New York 8) Uşun, S., 2000. Dünyada ve Türkiye'de Bilgisayar Destekli Öğretim. Pegema Yayıncılık, Ankara. 9) Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara. 10) Demirel, Ö. (2002). Öğretme Sanatı., Pagem Yayıncılık Basımevi. Ankara. 11)Erbil, O.,( 2003). Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, teknoloji, eğitim ve öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi; Öğrenme kuramları; Yeni MEB programının değerlendirilmesi; Assure Modeli; Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmede öğretmenin nitelikleri ve öğretmen yetiştirme; İletişim ve eğitim; Öğretim araçları; Materyal çeşitleri; Yaygın materyal türleri; Materyal tasarlama ve hazırlama ilkeleri; Etkinlik ve materyal örneklerinin incelenmesi; Materyallerin değerlendirilmesi; Eğitim ve öğretimde bilgisayar ve internetin yeri ve önemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 30 1
36 Rapor 1 70 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 4 13 52
6 Uygulama/Pratik 1 21 21
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı; Temel kavramlar, teknoloji, eğitim ve öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi,
2 Öğrenme kuramları; Yeni MEB programının değerlendirilmesi; Assure Modeli,
3 Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmede öğretmenin nitelikleri ve öğretmen yetiştirme;
4 İletişim ve eğitim; Öğretim araçları; Materyal çeşitleri; Yaygın materyal türleri
5 Materyal tasarlama ve hazırlama ilkeleri;
6 Etkinlik ve materyal örneklerinin incelenmesi; Materyallerin değerlendirilmesi
7 Eğitim ve öğretimde bilgisayar ve internetin yeri ve önemi
8 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları,
9 Ara Sınav
10 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları,
11 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları,
12 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları,
13 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları,
14 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253072 Temel kavramlar ile teknoloji, eğitim ve öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimini bilir ve açıklar. Öğrenme kuramlarını bilir ve yeni MEB programını tartışır .
2 1253073 Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmede öğretmen niteliklerini, eğitimde iletişim sürecinin önemini ve nasıl gerçekleştiğini kavrar ve açıklar.
3 1253074 Öğretim araçlarını karşılaştırarak açıklar. Öğretim ortamında kullanılabilecek materyal çeşitlerini bilir ve kullanır
4 1253075 Yaygın materyal türlerini ve özelliklerini bilir ve karşılaştırır. Materyal tasarlama ve hazırlama ilkelerini kavrar ve uygular.
5 1253076 Ortama ve amaca göre materyal tasarlar, geliştirir ve kullanır.
6 1253511 Hazır veya geliştirilen materyalleri değerlendirir.
7 1253512 Eğitim ve öğretimde bilgisayar ve internet kullanımının yeri, önemi ve özelliklerini analiz ederek yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 4 2 3
2 5 5 5 5 4 5 4 2 3
3 5 5 5 5 4 5 4 2 3
4 5 5 5 5 4 5 4 2 3
5 5 5 5 5 4 5 4 2 3
6 5 5 5 5 4 5 4 2 3
7 5 5 5 5 4 5 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek