Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EĞTM404 Öğretmenlik Uygulaması 927001 4 8 8

Dersin Amacı

Alanında ve öğretim düzeyinde bizzat sınıf içinde öğretmenlik uygulamalarını katılma, belirli bir ders veya derslerin planlı bir şekilde öğretimine katılıp ve bunların sonuçlarını tartışıp değerlendirebilme, alanıyla ilgili bazı mesleki ve idari çalışmaları yapabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. M.Handan Güneş Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAKIŞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)MEB Milli Eğitim Mevzuatı 2)Demircioğlu, İ.H. (2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayınevi 3)Doğan, A. (2009) Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları 4)www.meb.gov.tr 5)MEB. (2006). İlköğretim Okulu Programı. Ankara:

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen Bilgisi öğretmen adayının sınıf içerisinde fen derisini gözlemleyerek mesleki açıdan deneyim kazanmasını sağlamak. Fen Bilgisi ders planı, idari ve mesleki çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
21 Rapor Sunma 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 6 84
20 Rapor Hazırlama 14 4 56
21 Rapor Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma
2 Biyoloji ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
3 Biyoloji ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
4 Biyoloji ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
5 Biyoloji ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
6 Biyoloji ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
7 Biyoloji ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
8 Biyoloji ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
9 Biyoloji ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
10 Biyoloji ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
11 Biyoloji ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
12 Biyoloji ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
13 Biyoloji ders planı, idari ve mesleki çalışmalar
14 Biyoloji ders planı, idari ve mesleki çalışmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254435 Sınıfta istenmeyen davranışlara karşı uygulayacağı stratejileri tartışır
2 1254436 Bir ders için hazırlamış olduğu ders planını uygular
3 1254437 Anlatacağı derse ilişkin kavramları ders planında gösterir
4 1254438 e-okul ile ilgili çalışmalara etkin olarak katılır
5 1254439 Bir dersin değerlendirmesini yapar
6 1254440 Öğrencileriyle etkili iletişim kurar
7 1254441 Öğretmenlik mesleği ile ilgili mevzuat hakkında sorulara cevap verir
8 1254442 Alanıyla ilgili idari çalışmalara ilişkin belgelerin ilgili bölümleri doldurur
9 1254443 Yapılan çalışmalar hakkında uygulama öğretmeni ve uygulama öğretmeniyle değerlendirmelerde bulunur
10 1254444 Anlatacağı çeşitli derslere ait ders planları hazırlar
11 1254445 Alanıyla ilgili dersler için hazırlanmış bir ders planının eksikliklerini tamamlar
12 1254446 Yapılan çalışmalarla ilgili portfolyo hazırlar
13 1254447 Okul-çevre ilişkileri konusunda yorumlamalar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 4 4 3 4 3 2 5 4 5 5 5 3 5
2 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5
3 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5
4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4
5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 3 5
6 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4
7 5 4 5