Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB113 Sosyal Hizmet Tarihi 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı sosyal hizmetin tarihsel süreç içerisinde dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkışı ve gelişim sürecinin kavranarak sosyal refah, sosyal adalet ve insan hakları kavramları temelinde sosyal hizmetin değerlendirilmesi, sosyal hizmetin temel yaklaşımlarının, uygulama düzeylerinin ve temel alanlarının öğrenilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Bilge Abukan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Duyan, V., Sayar, Ö., & Özbulut, M. (2008). Sosyal hizmeti tanımak ve anlamak: Sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet alanında çalışanlar için bir rehber. Ankara: Öncü Basımevi. Sheafor, B. W., & Horejsi, C. J. (2014). Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler. Ankara: Nika Yayınevi. Zastrow, C. (2013). Sosyal hizmete giriş. Ankara: Nika Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal refah devleti ve gelişimi, Sosyal refah ve sosyal hizmet ilişkisi, Sosyal hizmetin dünyada ortaya çıkışı ve gelişimi, Sosyal hizmetin Türkiye'deki gelişimi, Sosyal hizmet eğitiminin gelişimi, Sosyal hizmetin temel yaklaşımları, Sosyal hizmetin uygulama düzeyleri (Birey, aile ,grup, toplum), Ekiple çalışma becerileri, ve Sosyal hizmetin temel alanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 1 12
10 Tartışma 12 1 12
11 Soru-Yanıt 12 1 12
34 Okuma 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal refah devleti ve gelişimi Sunu1.pptx
2 Sosyal refah ve sosyal hizmet ilişkisi Sunu2.pptx
3 Sosyal hizmetin dünyada ortaya çıkışı ve gelişimi Sunu3.pptx
4 Sosyal hizmetin Türkiye'deki gelişimi Sunu4.pptx
5 Sosyal hizmet eğitiminin gelişimi Sunu5.pptx
6 Sosyal hizmetin sosyal adalet, insan hakları ve sosyal refah kavramları temelinde tanımlanması ve sosyal hizmetin amaçlarının tartışılması Sunu6.pptx
7 Sosyal hizmetin temel yaklaşımlarına ilişkin bilgi ve kavramsal altyapının oluşturulması Sunu7.pptx
8 Ara sınav
9 Sosyal hizmetin uygulama düzeyleri (Bireyler ve ailelerle sosyal hizmet) Sunu9.pptx
10 Sosyal hizmetin uygulama düzeyleri (Gruplarla sosyal hizmet) Sunu10.pptx
11 Sosyal hizmetin uygulama düzeyleri (Toplumla sosyal hizmet) Sunu11.pptx
12 Ekiple çalışma becerileri Sunu12.pptx
13 Sosyal hizmetin temel alanları (Aile, çocuk, okul, gençlik) Sunu13.pptx
14 Sosyal hizmetin temel alanları (Engellilik, yoksulluk, yaşlılık) Sunu14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247965 Sosyal hizmetin tarihsel süreç içerisinde dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkışı ve gelişim sürecinin kavranması.
2 1247966 Sosyal refah, sosyal adalet ve insan hakları kavramları temelinde sosyal hizmetin değerlendirilmesi.
3 1247967 Sosyal hizmetin uygulama düzeylerinin ve temel alanlarının öğrenilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 3 2 3 3 3 4 5 2 3 4 5 5 5 5
2 4 5 5 4 2 3 3 3 4 5 2 3 4 5 5 5 5
3 4 5 5 3 2 3 3 3 4 5 2 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek