Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB201 Başlıca Sosyal Hizmet Alanları ve Özellikleri I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Sosyal hizmet mesleğinin ortaya çıkışı ve beraberinde sosyal hizmet alanlarının ortaya çıkışı ve bu alanlarda meslek elemanı olarak rol ve sorumluluklarının neler olduğu, geçmiş ve günümüzdeki uygulamaların neler olduğu, süreç içerisinde sosyal hizmet alanlarındaki meslek elemanlarının uyguladıkları sosyal hizmet yöntemlerinin neler olduğu ve bu konudaki gelişmeler, her bir alanın kendine özgü özellikleri, diğer mesleklerle ilişkiler, sosyal hizmet alanları ve uygulanan mevzuat ile ilgisi, öğrencilerin mezun olduklarında meslek elemanı olarak hangi alanda neler yapacaklarını öğrenmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Bilge Abukan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-KOŞAR, Nesrin, (1992) Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı, ANKARA 2-Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Ders Notları 3-ACAR, Hakan,Nilifer NERGİZ, Elvettin AKMAN. Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle SOSYAL HİZMET Temelleri ve Uygulama Alanları, Maya Yayınları, 2013 4-Sosyal Çalışma Görevlileri için Eğitim Kitabı Mayıs 2014, ikinci baskı, Ankara (Çocuk Adalet Sisteminde İşleyiş ve Usuller)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal Hizmet Mesleğinin ortaya çıkışından buyana ülkemizde ve dünyadaki uygulama alanlarının ve bu alanlarda meslek elemanın rol ve sorumluluklarının neler olduğu, hangi sosyal hizmet modellerinin uygulandığını ilgili kaynaklardan teorik olarak öğrenilmesi, örnek vakalar ile pekiştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
11 Soru-Yanıt 1 24 24
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 25 25
20 Rapor Hazırlama 1 24 24
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Hizmetlerin ülkemizde gelişimi, sanayileşme ve kentleşme sonucu ortaya çıkan sosyal sorunlar, sosyal hizmet uygulamasında temel ögeler
2 Aile ve Çocuğa yönelik sosyal hizmet alanı ve özellikleri 2-SOSYAL HİZMET ALANLARI I.ppt
3 Aile ve Çocuğa yönelik sosyal hizmet alanı ve özellikleri 2-SOSYAL HİZMET ALANLARI I.ppt
4 Çocuk refahı alanında sosyal hizmet uygulama modelleri 3-SOSYAL HİZMET ALANLARI I.ppt
4-SOSYAL HİZMET ALANLARI I.ppt
5 Kadına yönelik sosyal hizmet alanı ve özellikleri 5-SOSYAL HİZMET ALANLARI I.ppt
6 Sosyal hizmetlerde yoksulluk alanı ve özellikleri 6-SOSYAL HİZMET ALANLARI I.ppt
7 Sosyal hizmetlerde yoksulluk alanı ve özellikleri 7-SOSYAL HİZMET ALANLARI I.ppt
8 Ara sınav
9 Kadın ve engellilik alanında yoksulluk 8-SOSYAL HİZMET ALANLARI I.ppt
10 Sosyal Hizmetlerde Yaşlılık alanı ve özellikleri 9-SOSYAL HİZMET ALANLARI I-1.ppt
11 Sosyal Hizmetlerde Yaşlılık alanı ve özellikleri 10-SOSYAL HİZMET ALANLARI I.ppt
12 Adli sosyal hizmet alanı ve özellikleri 11-SOSYAL HİZMET ALANLARI I.pptx
13 Adli sosyal hizmet alanı ve özellikleri 12-SOSYAL HİZMET ALANLARI I.pptx
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255085 Sosyal Hizmet Mesleğini ve sosyal hizmet alanlarını tanır
2 1255086 Her bir sosyal hizmet alanında sunulan hizmetleri öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 3 3 4 3 3 5 5 4 5 2 5 5 5 5
2 3 5 5 3 3 4 3 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek