Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB223 Sosyal Hizmette Rapor Yazma İlke ve Teknikleri 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin sosyal hizmet alanlarında rapor yazma becerilerinin geliştirilmesidir. Bu ders ile öğrencilere genel yazışma kuralları ve sosyal inceleme raporu, mülakat ve süreç raporları, vaka incelemesi raporu, grup planlama ve süreç raporu gibi mesleki raporları nitelikli olarak hazırlayabilme, mesleki bilgi ve becerilerini bu raporlarda kullanabilme becerileri kazandırılmak amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TUTAR, H., & AYYILDIZ, F. (2008). Örnekleriyle Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık Sheafor, B. W., & Horejsi, C. J. (2014). Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler. Ankara: Nika Yayınevi Sosyal inceleme rapor örnekleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde genel yazışma kuralları, yazılı iletişim dili ve etkin yazı yazma becerisi, rapor hazırlama ilke ve tekniklerine genel giriş, rapor yazmanın önemi, rapor türleri, rapor yazma etiği, rapor yazma sürecinde bilgi teknolojilerinin kullanımı, raporlarda kullanılan bilgi kaynakları ve referans gösterme, sosyal hizmet alanlarında rapor yazmanın önemi, sosyal hizmet alanındaki rapor örnekleri yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 16 3 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yazılı iletişimin özellikleri ve etkin yazı yazma becerisi
2 Genel yazışma kuralları
3 Rapor yazma ilke ve tekniklerine giriş
4 Rapor yazmanın önemi
5 Rapor türleri
6 Rapor yazma etiği
7 Rapor yazma sürecinde bilgi teknolojilerinin kullanımı
8 Ara sınav
9 Raporlarda kullanılan bilgi kaynakları ve referans gösterme
10 Sosyal hizmet alanlarında rapor yazmanın önemi
11 Sosyal hizmet alanında kullanılan rapor türleri-1
12 Sosyal hizmet alanında kullanılan rapor türleri-2
13 Sosyal inceleme raporu
14 Sosyal hizmet alanında kullanılan rapor örnekleri-1
15 Sosyal hizmet alanında kullanılan rapor örnekleri-2
16 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249655 Genel yazışma ve mesleki rapor yazma becerisinin gelişmesi
2 1249656 Mesleki raporları analiz etme, kaydetme ve dosyalama becerilerinin gelişmesi
3 1249657 Mesleki bilgi ve becerilerinin rapor yazma sürecinde kullanılabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4
2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4
3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek