Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB225 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders, ofis yazılımları, elektronik tablolama programının ve bir veri tabanı programının kullanımını öğrenciliğinde ve mesleğinde etkili olarak kullanmayı öğretmeyi amaçlar. Ayrıca E-posta kullanma, adres defteri düzenleme, bir grup kurma ve yönetme, Bilgisayar kullanımında sağlık ve ergonomi gibi konularda temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mehmet Serhat Odabaş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel bilgisayar bilgisi ve word, excel, powerpoint kullanımı ve internet ortamında benzer yazılımlara hakim olmayı sağlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 24 96

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Bilgiler Ders 1.docx
2 Bilgisayar donanımı bileşenleri Ders 2.docx
3 İşletim sisteminin görevleri, konsol tabanlı işletim sistemi Ders 3.docx
4 Windows işletim sistemi Ders 4.docx
5 Basit metin editörü ve dosya işlemleri Ders 5.docx
6 Kelime işleme programı Ders 6.docx
7 Kelime işlemede sayfa düzeni oluşturma Ders 7.docx
8 Ara Sınav Arasınav.docx
9 Sunum hazırlama programı Ders 9.docx
10 Sunum hazırlamada renk, grafik, resim kullanma Ders 10.docx
11 Çizelge uygulamaları Ders 11.docx
12 Veri tabanı kullanma Ders 12.docx
13 Bölüm alanındaki uygulamalar Ders 13.docx
14 Final Final Sınavı.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285892 Öğrenci bilgisayar kullanımı ve temel bilgisayar kavramlarını öğrenebilecektir.
2 1285893 Öğrenci yazılım/donanım kavramları ve çeşitlerini kavrayabilecektir.
3 1285894 Öğrenci işletim sistemleri kavramını öğrenebilecek ve işletim sistemi kurup etkin bir şekilde kullanabilecektir.
4 1285895 Öğrenci yeni program veya donanım kurup kaldırabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 3
2 4 4 3 3
3 4 3 5 3
4 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek