Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB228 Kurum Deneyimi 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Genel olarak Sosyal Hizmet alanlarının kavranması, işleyiş şemalarının çıkarılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğ.Gör.Fatih KURŞUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Tıbbi Sosyal Hizmet" Emre Özcan, Seda Attepe Özden "Çocuk Suçluluğu " Clemens Bartollas , Frank Schmalleger "Psikiyatrik Sosyal Hizmet" Arzu İçaslanoğlu ÇOBAN, Seda Attepe ÖZDEN

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tıbbi Sosyal Hizmet Alanı, Psikiyatrik Sosyal Hizmet Alanı,Toplum Ruh Sağlığı, Suçluluk Alanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Alanı, Halk Sağlığı Alanı

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 12 2 24
11 Soru-Yanıt 1 2 2
12 Takım/Grup Çalışması 12 2 24
16 Alan Gezisi 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 GENEL SOSYAL HİZMET YAPISI VE ŞEMASI
2 TIBBİ SOSYAL HİZMET VE SOSYAL SERVİSLER İŞLEYİŞİ
3 PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET VE SOSYAL SERVİS İŞLEYİŞİ
4 RUH SAĞLIĞI VE TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ
5 SUÇLULUK ALANI VE CEZAEVLERİNDE SOSYAL HİZMET
6 ÇOCUK ŞUÇLULUĞU VE ÇOCUK MAHKEMESİNDE SOSYAL HİZMET
7 AİLE VE AİLE MAHKEMESİNDE SOSYAL HİZMET
8 KRİZ VE KRİZE MÜDAHALE, AFETLERDE SOSYAL HİZMET
9 ARA SINAV
10 KADIN VE KADIN SIĞINMA MERKEZLERİ
11 KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK ALANI VE SOSYAL HİZMET
12 SOSYAL İNCELEME VE SOSYAL İNCELEME RAPORU
13 HALK SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET
14 ÇOCUK İZLEM MERKEZİ- ADLİ VE AİLE GÖRÜŞME TEKNİKLER

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287078 Sosyal Hizmet Genel Kurum ve Yapılarının kavranması
2 1287079 Sosyal Hizmet Kurum ve mesleğinin işleyişinin kavranması
3 1287080 Türkiyede Sosyal Hizmet Sisteminin kavranması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 3 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3
2 5 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 5 5 4 5 5
3 5 4 4 4 3 4 5 4 3 2 2 3 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek