Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB324 Toplumla Sosyal Hizmet 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Uygulamalı bir disiplin olan sosyal hizmette toplumla sosyal hizmet uygulamasının esasları, amaçları, planlı değişim basamakları toplumla çalışmada sosyal sorunlar ve sosya hizmet uzmanının işlev ve rolleri.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gülsüm ÇAMUR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Duyan, Veli, Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri, Ankara, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayın No: 16, 2010 Johnson, Louise C.Johnson, Social Work Practice, A Generalist Approach, Boston, Pearson Education, Inc., 2007 Kirst-Ashman, Karen K., Grafton H. Hull, Jr., Understanding Generalist Practice, Chicago, Nelson- Hall Publishers, 1999 Landon, Pamela S., Marvin Feit, Generalist Social Work Practice, Dubuque, Eddie Bowers Publishing, Inc., 1999 Miley, Karla Krogsrud, Michael O'Melia, Brenda DuBois, G Duyan, Veli. Sosyal Hizmet. SHUD Yayını; Yayın No: 20, 2012, Ankara. Duyan, V., Özgür Sayar, Ö. ve Özbulut, M. (2008) Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayın No: 11. Ankara Sosyal Hizmet Kuramı I ve II . (2016). Açıköğretim Fakültesi Yayınları Toplum ve sosyal hizmet dergileri Yanrdağ, Umut. (2019). Tplumla Sosyal Çalışmaya Giriş. Maya akademi yayınları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal hizmet mesleğinin mesleki müdahalesinde toplumla çalışma ve toplum organizasyonunun yeri ve önemi, Toplumla çalışma ve toplum organizasyonunun tanımı ve kapsamı, Toplumla çalışma ve toplum organizasyonu müdahalesi yöntem ve teknikleri Topluma yönelik sosyal hizmet müdahalesinde planlı değişim sürecinin aşamaları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve toplumla çalışma ve toplum organizasyonu müdahalesinde STK ile çalışma Toplumla çalışma ve toplum organizasyonunda yararlanılan teori ve yaklaşımlar, Sosyal politika ve toplumla çalışma ve toplum organizasyonu Toplumla çalışma örnek vakaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 20 2 40
22 Proje Hazırlama 1 1 1
23 Proje Sunma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal hizmet mesleğinin mesleki müdahalesinde toplumla çalışma ve toplum organizasyonunun yeri ve önemi 1 toplum nedir.ppt
okuma 2.pdf
2 Toplumla çalışma ve toplum organizasyonunun tanımı ve kapsamı 2 toplumlaçalışmada temel kavramlar .pptx
okuma 3.pdf
3 Toplumla çalışma ve toplum organizasyonunda yararlanılan teori ve yaklaşımlar 3 toplumla çalışma nedir.ppt
4 toplumla çalışmanın amacları .pptx
4 Toplumla çalışmanın esasları, sosyal sorun ve sosyal işlevsellik 4 toplumla çalışmanın amacları .pptx
okuma 5.pdf
5 Toplumla çalışmada uygulama modelleri 5 toplumla çalılşmadatop değşme .pptx
6 toplumla çalışma unsurları 1.ppt
6 Toplum örgütlenmesi I 6 toplumla çalışma unsurları 1.ppt
okuma 6.pdf
7 Toplum örgütlenmesi II 7. toplumla çalışmada değerlendrime.pptx
okuma 7.pdf
8 Toplumla çalışma ve toplum organizasyonu müdahalesi yöntem ve teknikleri 8 toplumla çalışmada planlama.pptx
okuma 1 makro sh.pdf
9 Topluma yönelik sosyal hizmet müdahalesinde planlı değişim sürecinin aşamaları
10 Toplumla çalışma ve toplum organizasyonunda hedef kitlenin tanımlanması ve hedef kitleyle çalışma
11 Toplumla çalışma ve toplum organizasyonunda gönüllüler ve gönüllülerin organizasyonu, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve toplumla çalışma ve toplum organizasyonu müdahalesinde STK ile çalışma
12 Toplumla çalışma ve toplum organizasyonunun farklı toplumsal düzeylerde kullanımı: yerel düzeyde, ulusal düzeyde ve uluslararası düzeydeki uygulamalar ve lobicilik faaliyetleri
13 Sosyal politika ve toplumla çalışma ve toplum organizasyonu
14 Toplumla çalışma örnek vakaları ve dersin genel değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287248 Toplumla çalışma ve toplum organizasyonu temel kavramlarını öğrenir.
2 1287249 Toplumun ihtiyaç ve sorunlarını değerlendirme becerisi kazanır.
3 1287250 Toplum kaynaklarını toplum ihtiyaçlarına uygun olarak kullanma becerisi kazanır.
4 1298796 Genelci yaklaşım temelinde toplum odaklı sosyal hizmet uygulamasına duyulan ihtiyacı kavrayacaklar ve toplum kalkınması ve toplum organizasyonu uygulamaları ile ilgili bilgilere sahip olacaklardı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4
2 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 3 3 5 3 3 5 3
3 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3
4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek