Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA604 Reklam İletişimi ve Semiyotiği 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Reklamcılık sektöründe üretilen metinleri, yöntemli bir şekilde çözümleyerek, metinlerin üretim sürecinin ardalanında yatan kurumsal ve toplumsal süreçleri anlayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek. Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları. -Philip Simith, A. Riley (2016). Kültürel Kuram. İstanbul: Dipnot Yayınları. - John Berger (1986)., Görme Biçimleri, İstanbul: Metis Yayıncılık. - Mehmet Rifat (2009), Göstergebilimin ABC'si, İstanbul: Say Yayınları. -Roland Barthes (1993). Göstergebilim Serüveni, İstanbul: YKY Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Reklam okuryazalığı kavramı, toplumsal gerçekliğin kurulumu, metin kavramı ve medya metin türleri, göstergebilimin temelleri, göstergebilimsel çözümleme örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 7 1 7
11 Soru-Yanıt 7 1 7
14 Gözlem 5 3 15
19 Beyin Fırtınası 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 5 12 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
34 Okuma 10 7 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reklam okuryazalığı kavramı Reklam İletişimi ve Semiyotiği - 1.pptx
2 Reklamın toplumsal boyutları Reklam İletişimi ve Semiyotiği - 2.pptx
3 Toplumsal gerçekliğin kurulumu Reklam İletişimi ve Semiyotiği - 3.pptx
4 Metin kavramı Reklam İletişimi ve Semiyotiği - 4.pptx
5 Basılı reklam metinleri Reklam İletişimi ve Semiyotiği - 5.pptx
6 İşitsel reklam metinleri Reklam İletişimi ve Semiyotiği - 6.pptx
7 Görsel-işitsel reklam metinleri Reklam İletişimi ve Semiyotiği - 7.pptx
8 Ara sınav
9 Göstergebilimin temelleri: Ferdinand de Saussure Reklam İletişimi ve Semiyotiği - 8.pptx
10 Göstergebilimin temelleri: Charles Sanders Peirce Reklam İletişimi ve Semiyotiği- Greimas.pptx
11 Kuramların karışılaştırması
12 Göstergebilimsel çözümleme örnekleri
13 Kuramsal bağlamda yeniden okuma örnekleri
14 Kuramsal bağlamda yeniden okuma örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509621 Reklam okuryazarlığı kavramını tanımlar.
2 1509622 Reklam mecra türlerini sayar.
3 1509623 Göstergebilimsel çözümleme yöntemlerini sıralar.
4 1509624 Reklam metinlerini analiz eder.
5 1509625 Metin, kurum ve toplum bağlantısını tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek