Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA607 Siyasal İletişim ve Kamuoyu 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, siyasal iletişimin öncelikle nasıl bir kuramsal çerçeveye sahip olduğunu ortaya koymak ve ardından özellikle Türkiye örneğinde tarihsel bir bağlamda siyasal iletişim uygulamalarının nasıl bir gelişim dinamiği izlediğini ve kullanım alanı bulduğunu dönemsel bir biçimde ele almaktır. Böylelikle ders kapsamında özellikle Türkiye örneğinde siyaset ve siyasal iletişim faaliyetlerinin arkasında yer alan zihniyeti, ilişkileri, motivasyonları, refleksleri ve süreklilikleri açığa çıkarabilmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Onur Bekiroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Abdullah Özkan (ed.) (2015). Siyasal İletişimin Odağı. Seçim Kampanyaları. Konya: Eğitim Kitabevi. İsmail Çağlar, Yusuf Özkır (ed.). (2015). Türkiye'de Siyasal İletişim 2007-2015. İstanbul: SETA Yayınları. Erol Çankaya (2015). Siyasal İletişim. Dünya'da ve Türkiye'de. Ankara: İmge Kitabevi. Toplumsal Tarih dergisi makaleler Tarih ve Toplum dergisi makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Siyasal İletişim Olgusu - Siyasal İletişim Enstrümanları - Siyaset, iletişim ve kamuoyu - Siyasal iletişimin tarihsel bağlamı - Tarihsel bağlamda farklı dönemlerde siyasal iletişimin görünümleri - Yakın dönem siyasal partilerin seçim kampanyaları ve siyasal iletişim uygulamaları - Siyasal iletişimde yeni trendler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 25 1
23 Proje Sunma 1 75 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 10 2 20
10 Tartışma 6 5 30
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 2 2
27 Makale Yazma 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyasal İletişim Olgusu Ferhat Kentel.Kamuoyu ve Siyasal İletişime Dair.pdf
2 Siyaset, Siyasal İletişim ve Kamuoyu İlişkisi Siyasal Reklamcılık.Kapak ve Jenerik.pdf
3 Osmanlı'da Kamuoyu ve Kamusal Alanın Dinamikleri Serdar Öztürk. Osmanlı'da Kamusal Alanın Dinamikleri.pdf
4 Osmanlı'da Seçimler. Tanmizat, Meclisleşme Hareketleri ve Parlamenter Geleneğin Oluşumu Murat Bardakçı - Biz seçimlerle ilk defa 1833’te tanıştık.pdf
http://kaynakca.hacettepe.edu.tr/eser/170750/parlamento-gelenegimiz-cercevesinde-tanzimat-meclisleri
5 İkinci Meşrutiyet Dönemi, 1908 Seçimleri ve Siyasal İletişim Faaliyetleri Fevzi Demir. 1908 Seçimleri ve Siyasal Kampanyalar.bmp
https://www.idefix.com/Kitap/Osmanli-Devletinde-2-Mesrutiyet-Donemi-Meclis-i-Mebusan-Secimleri-1908-1914/Fevzi-Demir/Arastirma-Tarih/Tarih/Osmanli-Tarihi/urunno=0000000240519
6 İkinci Meşrutiyet Dönemi, 1912 Seçimleri ve Siyasal İletişim Faaliyetleri Öğrenci Sunumu https://www.idefix.com/Kitap/Osmanli-Devletinde-2-Mesrutiyet-Donemi-Meclis-i-Mebusan-Secimleri-1908-1914/Fevzi-Demir/Arastirma-Tarih/Tarih/Osmanli-Tarihi/urunno=0000000240519
Fevzi Demir. 1912 Seçimleri ve Siyasal Kampanyalar.bmp
7 Türk Siyasetinde Merkez-Çevre İlişkileri ve Siyasal İletişim Açısından Değerlendirmesi Ender Akyol. Merkez Çevre İlişkileri ve Modelin Geçerliliği.pdf
http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/toplumsiyaset_serifmardin.pdf
8 Türkiye'de seçim dönemleri siyasal iletişim faaliyetlerinin tarihsel gelişimi - Öğrenci Sunumları Öğrenci Sunumları https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/151747
https://www.academia.edu/21843256/1950_Se%C3%A7imleri_%C3%9Czerine_Bir_Analiz_Denemesi
9 Türkiye'de seçim dönemleri siyasal iletişim faaliyetlerinin tarihsel gelişimi Öğrenci Sunumları
10 Yakın dönem seçim kampanyaları ve siyasal iletişim faaliyetleri Öğrenci Sunumları
11 Yakın dönem seçim kampanyaları ve siyasal iletişim faaliyetleri Öğrenci Sunumları
12 Yakın dönem seçim kampanyaları ve siyasal iletişim faaliyetleri Öğrenci Sunumları
13 Siyasal iletişimde yeni teknolojiler ve gelişmeler: Dijital Kampanya Uygulamalarından Örnekler
14 Öğrenci projeleri Öğrenci projeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288170 Siyaset, siyasal iletişim ve kamuoyu arasındaki ilişkileri değerlendirir.
2 1288171 Türkiye'de siyasal iletişimin tarihsel gelişim sürecini analiz eder.
3 1288172 Yakın dönem seçim kampanyaları ve siyasal iletişim faaliyetlerini açıklar.
4 1288173 Siyasal iletişim alanındaki yeni gelişmeleri tanımlar.
5 1288174 Siyasal iletişimi uygulamalarının ardındaki süreklilik ve ilişkileri analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 4 3 3
3 3 3
4 4 5 3
5 5 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek