Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA608 Yeni Medya ve İletişim Modelleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, yeni medya bağlamında ele alınmış güncel sorunsallar üzerinde durarak oluşturulmuş yaklaşımların öğrenci tarafından anlaşılmasını sağlamak ve yeni medya alanında araştırma yapabilmek için gereken teorik ve yöntembilimsel yetenekleri geliştirmeye dayalı temel altyapıyı vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. M. Nur ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mutlu Binark; Yeni Medya Çalışmaları; Dipnot Yayınları; 2007 2. Francis L. F. Lee (v.d.); Frontiers in New Media Research; Routledge; 2013 3. Kaan Varnalı; Dijital Kabilelerin İzinde; MediaCat Yayınları; 2014 4. Henry Jenkins; Convergence Culture: Where Old and New Media Collide 5. Wiley Scherer; Essays on Technosocialism

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders içeriği geleneksel medya bağlamında ortaya konmuş olan ana akım , eleştirel ve kültürel yaklaşımları; dijital medya kapsamını, dijital medya ve iletişim teknolojileri çalışmalarında öncüller olarak nitelendirilebilecek isimler ile sunmuş oldukları yaklaşımları; dijital medya ile ilgili araştırmalarda ortaya çıkan yeni soruları ve yöntemsel sorunlar ile dijital medya bağlamında ortaya konan yaklaşımları kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 40 1
44 Makale Yazma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 5 20 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel Medya Bağlamında Oluşturulmuş İletişim Kuram ve Modelleri: Ana Akım Yaklaşımlar
2 Geleneksel Medya Bağlamında Oluşturulmuş İletişim Kuram ve Modelleri: Eleştirel Yaklaşımlar
3 Geleneksel Medya Bağlamında Oluşturulmuş İletişim Kuram ve Modelleri: Kültürel Çalışmalar
4 Yeni Medyanın Kapsamı
5 Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri Çalışmalarının Öncülleri
6 Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu
7 Dijital Medya ve Toplumsal Dinamikler Bağlamında Temel Kavramlar: Modernizm - Postmodernizm, Kolonyalizm - Postkolonyalizm - Kolonyalizm 2.0, Hümanizm - Posthümanizm, Endüstriyelizm - Postendüstriyelizm , Gerçeklik – Postgerçeklik
8 Arasınav
9 Tekno - sosyoloji
10 Yeni Medyada Yakınsama ve Yöndeşme
11 Yeni Medya Ekonomi Politiği
12 Siber Kültür ve Sanal Topluluklar
13 Sanal Kültür: Siber toplumda Kimlik ve İletişim
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509756 Geleneksel medya bağlamında oluşturulmuş iletişim kavram, kuram ve modelleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1509757 Yeni medyanın kapsamını, temel sorunsallarını ve yöntem sorunlarını bilir.
3 1509758 Yeni medya çalışmalarının öncüllerini ve çalışma konularını bilir.
4 1509759 Yeni medya alanında araştırma yapmak üzere gereken teorik ve yöntembilimsel altyapıya sahip olur
5 1509760 Yeni medya kapsamında öğrendiği nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kendi araştırmalarına uyarlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76826 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 76827 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 76821 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 76830 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 76822 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 76828 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 76829 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 76823 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 76824 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 76825 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4
2 5 4 5 3 4
3 4 3 4 4 4 4 3
4 5 4 5 5 4 4 4
5 5 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek