Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMA610 Örgütsel İletişim Yönetimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Örgüt kavramı hakkında, bir örgütün ve iç ve dış kamularıyla iletişimi çerçevesinde öğrenciye bilgi ve bakış açısı kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Özlem Akgüç Çetinkaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Örgütsel İletişim Yönetimi- Prof. Dr. Aysel Aziz, Prof. Dr. Ülkü Dicle Örgütsel İletişim-Yrd.Doç.Dr.Diğdem Eskiyörük Örnek Olaylarla Örgütsel Davranış- Doç.Dr. Şermin Şenturan Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Erol Eren

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında örgütsel iletişim, örgüt içi ve örgüt dışı iletişim boyutuyla ele alınmaktadır. Ders içeriğinde genel olarak örgütsel iletişim teorileri, önemi, amaçları, akışı ve türleri; örgütsel iletişimde kullanılan araç ve teknikler; itibar, imaj, kimlik ve örgütsel iletişim ilişkisi ve kurumsal reklamlar bağlamında örgütsel iletişim gibi konular ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 60 1
2 Final Sınavı 1 40 1
51 Sözlü Sınav 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
23 Proje Sunma 1 23 23
29 Bireysel Çalışma 6 13 78
34 Okuma 6 13 78
48 Sözlü Sınav 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örgütsel İletişim Genel Değerlendirme ve Tanıtım
2 Örgütsel İletişim genel değerlendirme ve tanıtım
3 Proje Ödevi sunum
4 Proje ödevi sunum
5 proje ödevi sunum
6 proje ödevi sunum
7 Proje Ödevi Sunum
8 proje ödevi sunum
9 Proje ödevi sunum
10 Proje ödevi sunum
11 Proje ödevi sunum
12 Proje ödevi sunum
13 Proje ödevi sunum
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290892 Örgüt kültürü, örgütsel bağlılık, örgütsel öğrenme ve örgütsel katılım kavramlarını tanımlar.
2 1290893 Bir örgütün iç ve dış kamularıyla iletişiminin başlıca ilkelerini açıklar.
3 1290894 Örgütsel iletişimin psikolojik ve sosyolojik boyutlarını değerlendirir.
4 1290895 Yeni iletişim teknolojileri ve örgütsel iletişim arasındaki bağı yorumlar.
5 1290896 Siyasi örgütlerde iletişim yapılarını analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69094 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 69095 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 69089 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 69098 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 69090 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 69096 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 69097 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 69091 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 69092 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 69093 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek